Išėjimo 27
LBD-EKU
27
Deginamųjų aukų aukuras
1Padarysi iš akacijos medžio aukurą penkių uolekčių ilgio, penkių uolekčių pločio – aukuras bus keturkampis – ir trijų uolekčių aukščio. 2Ant jo keturių kampų turi būti padirbti ragai taip, kad išeitų tiesiog iš paties aukuro. Aptrauk jį variu. 3Padirbsi jam puodus pelenams supilti, grandiklius, dubenis, šakutes ir keptuves. Visus jo reikmenis padarysi iš vario. 4Padirbsi jam taip pat vario pinučius ir ant pinučių pritaisysi keturis vario žiedus prie visų keturių kampų. 5Pritvirtinsi pinučius žemiau, po aukuro briauna, kad jie nusidriektų žemyn iki pusės aukuro. 6Padarysi aukurui kartis – akacijos medžio kartis – ir aptrauksi variu. 7Kartys turi būti perkištos per žiedus, kad aukurą nešant, kartys būtų abipus jo. 8Padarysi jį tuščią, iš lentų. Kaip tau buvo parodyta ant kalno, taip jis turi būti ir padarytas.
Kiemas
9Įrengsi Padangtės kiemą. Pietinėje pusėje – pietų pakraštyje – Padangtė turės šimto uolekčių plonos suktinių siūlų drobės uždangas 10su dvidešimt vario stulpų ir pastovų. Bet stulpų kabliai ir jų sankabos turi būti iš sidabro. 11Panašiai ir išilgai šiaurės pakraščio turi būti šimto uolekčių ilgio uždangos su dvidešimt stulpų ir dvidešimt pastovų iš vario, o stulpų kabliai ir jų sankabos iš sidabro. 12Vakariniame kiemo pakraštyje turės būti penkiasdešimt uolekčių uždangos su dešimčia stulpų ir dešimčia pastovų. 13Kiemo plotis priekyje, iš rytų pusės, bus penkiasdešimt uolekčių. 14Viename pakraštyje turės būti penkiolikos uolekčių uždangos su trim stulpais ir trim pastovais. 15Ir kitame pakraštyje bus penkiolikos uolekčių uždangos su trim stulpais ir trim pastovais. 16O kiemo vartams turės būti dvidešimties uolekčių ilgio užuolaida iš plonos suktinių siūlų drobės, išsiuvinėtos mėlynų, violetinių bei tamsiai raudonų siūlų raštais. Ji turės keturis stulpus su keturiais pastovais. 17Visi stulpai kieme bus su sankabomis ir kabliais iš sidabro, o pastovus turės iš vario. 18Kiemo ilgis bus šimtas uolekčių, plotis – penkiasdešimt ir aukštis – penkios uolektys. Tam turi būti panaudota plona suktinių siūlų drobė, o pastovai turi būti iš vario. 19Visi Padangtės reikmenys visoms jos apeigoms, lygiai kaip ir visi jos kuoleliai ir visi kiemo kuoleliai, turės būti iš vario.
Aliejus žibintams
20Be to, idant nuolat degtų žibintas, tu įsakysi izraelitams tai šviesai atnešti gryno iš alyvų išspausto aliejaus. 21Susitikimo Palapinėje vietą šiapus uždangos, esančios priešais Sandoros plokštes, Aaronas ir jo sūnūs prižiūrės nuo vakaro iki ryto VIEŠPATIES akivaizdoje. Tai bus amžinas įsakas visoms izraelitų kartoms.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis