Išėjimo 26
LBD-EKU
26
Audeklai
1Pačią Padangtę padarysi iš dešimties dangų plonos suktinių siūlų drobės su mėlynos, violetinės bei tamsiai raudonos spalvos siūlais joje meistriškai išsiuvinėtais kerubais. 2Kiekvienos dangos ilgis bus dvidešimt aštuonios uolektys, o plotis – keturios uolektys. Visos dangos bus vienodo dydžio. 3Penkios dangos bus susegtos viena su kita; kitos penkios dangos irgi bus susegtos viena su kita. 4Pritaisysi mėlynų verpalų kilpas ant vieno junginio galinės dangos pakraščio; tą pat padarysi ir ant kito junginio galinės dangos pakraščio. 5Penkiasdešimt kilpų pritaisysi prie vienos dangos ir penkiasdešimt kilpų – ant pakraščio dangos, esančios kitame junginyje. Kilpos turi būti viena priešais kitą. 6Padirbsi penkiasdešimt aukso sagčių ir susegsi dangas vieną su kita taip, kad pasidarytų Padangtė.
7Tada iš ožkos vilnos padarysi dangas ir Palapinei viršum Padangtės; padaryk vienuolika tokių dangų. 8Kiekvienos dangos ilgis bus trisdešimt uolekčių, o plotis – keturios uolektys. Visos vienuolika dangų bus vienodo dydžio. 9Susegsi atskirai į viena penkias dangas ir atskirai šešias dangas. Šeštąją dangą sulenksi dvilinką Palapinės priekyje. 10Pritaisysi penkiasdešimt kilpų ant galinės dangos pakraščio viename junginyje ir penkiasdešimt kilpų ant galinės dangos pakraščio kitame junginyje.
11Padirbsi iš vario penkiasdešimt sagčių, įtvirtinsi sagtis į kilpas ir visa taip sukabinsi, kad Palapinė būtų pastatyta. 12O dalis, atliekanti nuo Palapinės dangų, – ana dvilinkoji danga – uždengs Padangtės galą. 13Panašiai Palapinės dangos turės vienos uolekties pridėtinį ilgį prie abiejų kiekvienos dangos galų ir kabės nuleistos ligi žemės viename bei kitame Padangtės šone jai uždengti. 14O pačiai Palapinei padarysi priedangą iš raudonai dažytų avikailių ir virš jos – priedangą iš tehašimo odos.
Medžio sienos
15Padirbsi lentas iš akacijos medžio Padangtės sienoms pastatyti. 16Kiekvienos lentos ilgis turi būti dešimt uolekčių, o plotis – pusantros uolekties. 17Kiekviena lenta šonuose turės po dvi iškyšas lentoms sukabinti. Taip turės būti padirbtos visos Padangtės lentos. 18Padangtei padirbsi dvidešimt lentų pietinei sienai, pietų šonui; 19nuliesi keturiasdešimt sidabro pastovų padėti po dvidešimčia lentų: po du pastovus – po pirmosios lentos dviem iškyšomis ir po du pastovus – po kiekvienos kitos lentos dviem iškyšomis. 20Ir Padangtės antrajai sienai – šiaurės šonui – padirbsi dvidešimt lentų 21su keturiasdešimt sidabro pastovų: po du pastovus po pirmąja lenta ir po du pastovus po kiekviena kita lenta. 22Padangtės užpakalinei sienai – vakarų šonui – padirbsi šešias lentas 23ir Padangtės užpakalinės sienos kampams – dvi lentas. 24Šios dvi žemai bus palaidos, bet viršuje sujungtos ties pirmąja sąvarža. Abi jos turės būti taip padarytos; jos sudarys abu kampus. 25Taigi iš viso bus aštuonios lentos su sidabro pastovais – šešiolika pastovų: po du pastovus po pirmąja lenta ir po du pastovus po kitomis lentomis.
26Padarysi iš akacijos medžio skersinius: penkis vienai Padangtės lentų sienai, 27penkis kitai Padangtės lentų sienai ir penkis Padangtės užpakalinės sienos – vakarų šono – lentoms. 28Vidurinis skersinis eis lentų sienos viduriu nuo vieno galo iki kito. 29Lentas paauksuosi ir nuliesi ant jų aukso žiedus skersiniams laikyti. Ir skersinius paauksuosi. 30Pastatysi Padangtę pagal ant kalno tau parodytą pavyzdį.
Uždangos
31Padarysi uždangą iš plonos suktinių siūlų drobės su mėlynais, violetiniais bei tamsiai raudonais siūlais meistriškai joje išsiuvinėtais kerubais. 32Pakabinsi ją ant keturių auksu aptrauktų akacijos medžio stulpų su aukso kabliais, stovinčių ant keturių sidabro pastovų. 33#Hbr 6,19; 9,3-5Uždangą pakabinsi žemiau sagčių ir ten, už uždangos, į vidų įneši Sandoros Skrynią. Uždanga atskirs šventąją vietą nuo šventų švenčiausiosios vietos. 34Užkelsi malonės sostą ant Sandoros Skrynios šventų švenčiausiojoje vietoje. 35Pastatysi stalą šiapus uždangos, o žvakidę – pietiniame Padangtės šone priešais stalą; stalą pastatysi šiauriniame šone.
36Padarysi užuolaidą Palapinės angai iš plonos suktinių siūlų drobės, išsiuvinėtos mėlynų, violetinių bei tamsiai raudonų siūlų raštais. 37Užuolaidai padarysi penkis akacijos medžio stulpus ir aptrauksi juos auksu. Jų kabliai turi būti iš aukso, o pastovus jiems nuliesi iš vario.