Išėjimo 1
LBD-EKU
1
Jokūbo palikuonys Egipte
1 # Pr 46,8-27 Štai vardai Izraelio sūnų, atsikėlusių su Jokūbu į Egiptą. Kiekvienas jų atsikėlė su savo šeimyna: 2Rubenas, Simeonas, Levis ir Judas; 3Isacharas, Zabulonas ir Benjaminas; 4Danas ir Naftalis, Gadas ir Ašeras. 5Asmenų, gimusių pačiam Jokūbui, iš viso buvo septyniasdešimt. Juozapas jau buvo Egipte.
6Numirė Juozapas, išmirė ir visi jo broliai bei visa ana karta. 7Bet #Apd 7,17izraelitai buvo vaisingi ir daugiavaikiai. Jie taip dauginosi, ir jų tiek padaugėjo, kad buvo pilna visame krašte.
8 # Apd 7,18 Ilgainiui Egipte iškilo naujas karalius, kuris apie Juozapą nieko nežinojo. 9„Žiūrėkite, – sakė jis savo žmonėms, – izraelitų tauta gausesnė ir galingesnė už mus. 10Tai negerai! Turime su jais #Apd 7,19pasielgti taip gudriai, kad nebedaugėtų. Antraip karo atveju jie gali susidėti su mūsų priešais, kovoti prieš mus ir pasitraukti iš krašto“. 11Todėl buvo paskirti prižiūrėtojai engti juos lažo darbais. Jie statė faraonui sandėlių miestus – Pitomą ir Ramzį. 12Bet juo labiau jie buvo engiami, juo labiau jų daugėjo, ir jie taip išplito, kad egiptiečiai pradėjo izraelitų bijoti.
13Todėl egiptiečiai be gailesčio dar labiau krovė ant izraelitų darbus 14ir kartino gyvenimą sunkiu lažu prie molio, plytų bei įvairių darbų laukuose. Apkraudami juos visokiais darbais, egiptiečiai buvo negailestingi.
15Egipto karalius kreipėsi į hebrajų pribuvėjas, kurių viena buvo vardu Šifra, o kita – Pūva, 16sakydamas: „Kada tik būsite pribuvėjomis hebrajų moterims, žiūrėkite į gimdymo krėslą: jei gimsta berniukas, užmuškite jį, bet jei mergaitė, telieka gyva“. 17Tačiau pribuvėjos bijojo Dievo ir nevykdė, ką Egipto karalius buvo joms įsakęs, palikdavo gyvus ir berniukus. 18Tuomet Egipto karalius pasišaukė pribuvėjas ir klausė jų: „Kodėl taip padarėte ir palikote berniukus gyvus?“ 19Pribuvėjos atsakė faraonui: „Todėl, kad hebrajų moterys ne tokios kaip egiptietės: jos tvirtos. Jos pagimdo, pribuvėjai nespėjus ateiti!“ 20Užtat Dievas buvo geras pribuvėjoms. O tauta augo ir tapo labai stipri. 21Kadangi pribuvėjos bijojo Dievo, jis davė ir joms gausias šeimas.
22Tada faraonas įsakė visiems savo žmonėms: #Apd 7,19„Meskite į Nilą visus hebrajams gimusius berniukus, o mergaites palikite gyvas“.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis