1 Timotiejui 4
LBD-EKU

1 Timotiejui 4

4
Klaidų skleidėjai
1Dvasia aiškiai sako, kad paskučiausiais laikais kai kurie žmonės atkris nuo tikėjimo, pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų mokslams, 2veidmainingiems melo skelbėjams, kurių sąžinė paženklinta įdagu, 3draudžiantiems tuoktis, liepiantiems susilaikyti nuo maisto, kurį yra sukūręs Dievas, kad jį su padėka priimtų tikintieji ir pažinusieji tiesą. 4Kiekvienas Dievo tvarinys yra geras, ir niekas neatmestina, kas priimama su padėka, 5nes tai pašventinama Dievo žodžiu ir malda!
6Jeigu šitaip aiškinsi broliams, būsi geras Kristaus Jėzaus tarnas, mintantis tikėjimo žodžiais ir tikruoju mokslu, kuriam esi atsidavęs. 7Venk nerimtų bobiškų pasakų. Ugdykis maldingumą. 8Kūno mankštinimas nedaug kam tinka, o maldingumas viskam naudingas, nes jam skirtas esamojo ir būsimojo gyvenimo pažadas. 9Štai tikras žodis, vertas visiško pritarimo: 10mes todėl ir triūsiame bei kovojame, kad pasitikime gyvuoju Dievu, kuris yra visų žmonių, o ypač tikinčiųjų, Gelbėtojas. 11Taip įsakinėk ir mokyk!
12Niekas tegul neniekina tavo jaunystės. Tiktai pats būk tikintiesiems pavyzdys žodžiu, elgesiu, meile, tikėjimu, skaistumu. 13Kol atvyksiu, užsiiminėk skaitymu, raginimu, mokymu. 14Nepamiršk tavyje esančios malonės dovanos, kuri tau buvo suteikta pranašo ištarme kartu su vyresniųjų rankų uždėjimu. 15Rūpinkis šitais dalykais, atsidėk jiems, kad visi matytų tavo pažangą. 16Žiūrėk savęs ir mokslo, ištverk šiuose darbuose! Taip veikdamas išganysi ir save, ir savo klausytojus.