1 Jono 5
LBD-EKU

1 Jono 5

5
Tikėjimas ir liudijimas
1Kiekvienas, kas tiki, jog Jėzus yra Mesijas,
yra gimęs iš Dievo,
ir kiekvienas, kuris myli Gimdytoją,
myli ir iš jo gimusįjį.
2Iš to pažįstame mylį Dievo vaikus,
kad mylime Dievą ir vykdome jo įsakymus,
3nes #Jn 14,15tai ir yra Dievo meilė –
vykdyti jo įsakymus.
O jo įsakymai nėra sunkūs.
4Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį,
ir štai pergalė, nugalinti pasaulį, –
mūsų tikėjimas!
5O kas gi nugali pasaulį, jei ne tas,
kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus?!
6Tasai yra, kuris atėjo
per vandenį ir kraują, – Jėzus Kristus;
ne vien per vandenį,
bet per vandenį ir kraują.
Ir Dvasia tai paliudija,
nes Dvasia yra tiesa.
7Mat yra trys liudytojai#5,7 Kai kuriuose rankr. įterpiama: „danguje – Tėvas, Žodis ir Šventoji Dvasia, ir tie trys sutaria. Ir yra trys liudytojai žemėje...“:
8Dvasia, vanduo ir kraujas,
ir šie trys sutaria.
9Jeigu priimame žmonių liudijimą,
tai Dievo liudijimas didesnis.
O Dievo liudijimas toksai:
jis yra paliudijęs apie savo Sūnų.
10Kas tiki Dievo Sūnų,
tas turi savyje tą liudijimą.
Kas Dievo netiki, tas jį melagiu verčia,
nes nepatikėjo liudijimu,
kurį Dievas davė apie savo Sūnų.
11 # Jn 3,36 O liudijimas toks:
Dievas mums suteikė amžinąjį gyvenimą,
ir tas gyvenimas yra jo Sūnuje.
12Kas turi Sūnų, tas turi gyvenimą.
Kas neturi Dievo Sūnaus, tas neturi gyvenimo.
Malda ir nuodėmė
13Aš tai parašiau jums, įtikėjusiems Dievo Sūnaus vardą,
kad žinotumėte turį amžinąjį gyvenimą.
14Mes tvirtai pasitikime juo,
nes ko tik prašome pagal jo valią,
jis mūsų išklauso.
15O jeigu žinome, kad jis mūsų išklauso, ko tik prašome,
tai ir žinome turį, ko esame prašę.
16Jei kas mato nusidedant savo brolį,
tačiau ne iki mirčiai,
teprašo, ir Dievas duos jam gyvybę,
būtent tiems, kurie nusideda ne iki mirčiai.
Mat yra nuodėmė iki mirčiai,
ir aš kalbu ne apie ją, kad būtų prašoma.
17Kiekviena neteisybė yra nuodėmė,
tačiau esama nuodėmės ne iki mirčiai.
18Mes žinome, jog kiekvienas
gimusis iš Dievo nedaro nuodėmių,
bet Dievo Pagimdytasis saugo jį,
ir piktasis jo nepaliečia.
19Mes žinome, jog esame iš Dievo,
o visas pasaulis yra piktojo pavergtas.
20Dar mes žinome, kad Dievo Sūnus yra atėjęs
ir suteikęs mums nuovokos,
kad pažintume Tikrąjį.
Ir mes esame Tikrajame –
jo Sūnuje Jėzuje Kristuje.
Šitas yra tikrasis Dievas ir amžinasis gyvenimas.
21Vaikeliai, sergėkitės stabų!