1 Korintiečiams 5
LBD-EKU

1 Korintiečiams 5

5
Požiūris į nedoruosius
1Apskritai tenka girdėti apie ištvirkimą tarp jūsų, net apie tokį ištvirkimą, kokio nepasitaiko nė pas pagonis, būtent – #Įst 23,1kažkas gyvenąs su tėvo žmona... 2Ir jūs dar esate pasipūtę? Užuot nuliūdę ir taip darantį išmetę iš savo tarpo?! 3Bent aš, nebūdamas pas jus kūnu, tačiau būdamas dvasia, jau nuteisiau, lyg būdamas tarp jūsų, tą nusikaltimą padariusį. 4Susirinkę draugėn Viešpaties Jėzaus vardu su mano dvasia ir mūsų Viešpaties Jėzaus galybe, 5atiduokite tokį šėtonui, kad sužlugdytų kūną, o dvasia būtų išgelbėta Viešpaties teismo dienai.
6Jūsų gyrimasis niekam tikęs. Argi nežinote, jog #Gal 5,9truputis raugo suraugina visą maišymą? 7Išmeskite senąjį raugą, kad taptumėte nauju maišymu. Jūs juk esate nerauginti, nes jau paaukotas mūsų #Iš 12,5velykinis Avinėlis, Kristus. 8Tad #Iš 13,7; Įst 16,3švęskime šventes ne su senu raugu, ne su blogybės ir nelabumo raugu, bet su nerauginta tyros širdies ir tiesos duona.
9Aš jums rašiau savo laiške#5,9 Šis laiškas neišlikęs., kad nebendrautumėte su ištvirkėliais. 10Suprantama, ne su visais šio pasaulio ištvirkėliais, gobšais, plėšikais ar stabmeldžiais, nes tada reikėtų pasitraukti iš šio pasaulio. 11Bet aš jums rašiau, kad nebendrautumėte su tuo, kuris vadinasi brolis, o yra ištvirkėlis, gobšas, stabmeldys, keikūnas, girtuoklis ar plėšikas. Su tokiu nesėskite už vieno stalo! 12Kam man teisti svetimuosius?! Argi ir jūs ne savuosius teisiate? 13Svetimuosius teis Dievas.
# Įst 13,5; 17,7 Pašalinkite piktadarį iš savo pačių tarpo.