1 Korintiečiams 10
LBD-EKU

1 Korintiečiams 10

10
Įspėjantys pavyzdžiai
1Noriu, kad žinotumėte, broliai, jog #Iš 13,21-22visi mūsų protėviai laikėsi po debesiu ir visi #Iš 14,22-29perėjo jūrą. 2Jie visi susirišo su Moze, krikštydamiesi debesyje ir jūroje; 3visi valgė #Iš 16,4.15.35to paties dvasinio maisto 4ir visi #Iš 17,6; Sk 20,11gėrė to paties dvasinio gėrimo. Jie gėrė iš dvasinės juos lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus. 5#Sk 14,29-30Vis dėlto daugumas jų nepatiko Dievui, ir jų kūnai liko gulėti dykumoje.
6Tie įvykiai yra mums pavyzdys, kad #Sk 11,4negeistume blogio, kaip anie geidė. 7Nepasidarykite stabmeldžiais, kaip kai kurie iš jų, kaip parašyta: #Iš 32,6Tauta sėdosi valgyti ir gerti ir kėlėsi žaisti. 8#Sk 25,1-18Neištvirkaukime, kaip kai kurie jų ištvirkavo ir žuvo vieną dieną dvidešimt trys tūkstančiai. 9#Sk 21,5-6Negundykime Kristaus, kaip kai kurie iš jų gundė ir krito nuo gyvačių. 10#Sk 16,35–17,15Nemurmėkite, kaip kai kurie iš jų murmėjo ir žuvo nuo naikintojo.
11Visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdys, ir buvo užrašyta įspėti mums, kurie gyvename amžių pabaigoje. 12Todėl, kas tariasi stovįs, težiūri, kad nepultų. 13Jums tekę išmėginimai tėra žmogiški. Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeitį, kad galėtumėte atsilaikyti.
Duonos laužymas ir stabmeldžių puotos
14Todėl, mano mylimieji, sergėkitės stabmeldystės! 15Aš kalbu kaip nuovokiems; apsvarstykite patys, ką sakau. 16#Mt 26,26-28; Mk 14,22-24; Lk 22,19-20Argi laiminimo taurė, kurią laiminame, nėra bendravimas Kristaus kraujyje? Argi duona, kurią laužome, nėra bendravimas Kristaus kūne? 17Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas, nes mes visi dalijamės viena duona. 18Pažiūrėkite į žemiškąjį Izraelį: #Kun 7,6argi tie, kurie valgo aukas, nėra aukuro bendrininkai? 19Ką gi sakau? Ar kad stabams paaukota mėsa šį tą reiškia? ar kad ir stabas yra šis tas? 20Ne, aš sakau, kad, aukodami atnašas, pagonys #Įst 32,17aukoja ne Dievui, bet demonams. O aš nenoriu, kad jūs taptumėte demonų bendrininkais. 21Jūs negalite gerti Viešpaties taurės ir demonų taurės. Negalite būti Viešpaties vaišių dalyviai ir demonų vaišių dalyviai. 22#Įst 32,21Nejaugi kurstysime Viešpaties pavyduliavimą? Gal esame už jį stipresni?
23 # 1 Kor 6,12 „Viskas valia!“ Bet ne viskas naudinga! „Viskas valia!“ Bet ne viskas ugdo! 24Niekas teneieško, kaip jam geriau, bet kaip kitam. 25Valgykite visa, kas parduodama mėsos prekyvietėje, sąžinės labui nieko neklausinėdami. 26Juk #Ps 24,1Viešpačiui priklauso žemė ir kas tik ant žemės. 27Jeigu jus pasikviečia netikintis žmogus ir jūs norite jį aplankyti, valgykite visa, kas jums padedama, sąžinės labui nieko neklausinėdami. 28Bet jei kas jums pasakytų: „Tai atnašinė mėsa“, tai nebevalgykite dėl žmogaus, kuris tai pasakė, ir dėl sąžinės. 29Čia aš kalbu ne apie tavo paties, bet apie kito sąžinę. Kam gi mano laisvė turėtų būti teisiama kitos sąžinės? 30Jeigu aš valgau dėkodamas, kam gi man priekaištaujama dėl to, už ką aš dėkoju Dievui?
31Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visa darykite Dievo garbei. 32Nepiktinkite nei žydų, nei graikų, nei Dievo Bažnyčios; 33šitaip ir aš stengiuosi visiems viskuo patikti, ieškodamas ne savo naudos, bet to, kas naudinga daugeliui, kad jie būtų išgelbėti.