1 Korintiečiams 11
LBD-EKU

1 Korintiečiams 11

11
1 # 1 Kor 4,16; Fil 3,17 Sekite mano pavyzdžiu, kaip ir aš seku Kristumi! 2Aš jus giriu, kad jūs visame kame prisimenate mane ir tvirtai laikotės nurodymų, kokius esu jums davęs.
Galvos dengimas
3Noriu, kad žinotumėte, jog kiekvieno vyro galva yra Kristus, moters galva – vyras, o Kristaus galva – Dievas. 4Kiekvienas vyras, melsdamasis ar pranašaudamas apdengta galva, paniekina savo galvą. 5Ir kiekviena moteris, kuri meldžiasi ar pranašauja neapgobta galva, paniekina savo galvą; tai tolygu būti nuskustai. 6Jei jau moteris neapsigobia, tai tegul ir nusikerpa! O jei moteriai gėda nusikirpti ar nusiskusti plaukus, tegul apsigobia.
7Vyrui nereikia gobti galvos, nes jis yra #Pr 1,26-27Dievo atvaizdas ir atšvaitas. O moteris yra vyro atšvaitas. 8#Pr 2,18-23Juk ne vyras padarytas iš moters, bet moteris iš vyro, 9taip pat ne vyras buvo sutvertas moteriai, o moteris vyrui. 10Todėl moteris privalo turėti ant galvos valdymo ženklą dėl angelų. 11Bet Viešpatyje nei moteris ką reiškia be vyro, nei vyras be moters. 12Kaip moteris kilusi iš vyro, taip vyras gimsta iš moters, o visa yra iš Dievo.
13Spręskite patys: argi tinka moteriai melsti Dievą neapsigobusiai? 14Argi pati prigimtis jūsų nemoko, jog vyrui gėda nešioti ilgus plaukus? 15Tuo tarpu moteriai garbė turėti ilgus plaukus. Mat plaukai jai duoti vietoj dangalo.
16Jei kas dar norėtų ginčytis, težino, jog nei mes neturime tokio papročio, nei Dievo Bažnyčios.
Viešpaties vakarienė
17Duodamas šiuos nurodymus, aš jūsų negiriu, nes jūsų susirinkimai išeina ne į gera, bet į bloga. 18Pirmiausia man teko girdėti, kad jums susirinkus kaip Bažnyčiai, tarp jūsų esama skilimų, ir aš iš dalies tuo tikiu. 19Juk turi pas jus būti atskalų, kad išeitų aikštėn, kurie iš jūsų yra išmėginti žmonės. 20Taigi jūs susirinkę draugėn nebevalgote Viešpaties vakarienės, 21nes kiekvienas pirmiausia ima valgyti savo maistą, ir vienas lieka alkanas, o kitas nusigeria. 22Argi neturite savo namų pavalgyti ir išgerti? O gal norite paniekinti Dievo Bažnyčią ir sugėdinti nepasiturinčius? Kas man belieka sakyti? Pagirti? Ne! Už šitai nepagirsiu.
23Aš gavau iš Viešpaties ir perdaviau jums, kad Viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną, 24padėkojęs laužė ir tarė: „Tai yra mano kūnas už jus#11,24 Kai kuriuose rankr.: „už jus duodamas“, „už jus laužomas“.. Tai darykite mano atminimui“. 25Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė: „Ši taurė yra #Iš 24,8; Jer 31,31-34Naujoji Sandora mano #Iš 24,6-8kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui“. 26Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir geriate iš šitos taurės, jūs skelbiate Viešpaties mirtį, kol jis ateis.
27Todėl kas nevertai valgo tos duonos ar geria iš Viešpaties taurės, tas nusikals Viešpaties Kūnui ir Kraujui. 28Teištiria žmogus pats save ir tada tevalgo tos duonos ir tegeria iš tos taurės. 29Kas valgo ir geria, to Kūno nepaisydamas, tas valgo ir geria sau pasmerkimą#11,29 Kai kuriuose rankr. priduriama: „nes nepaiso Viešpaties Kūno“.. 30Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir nemaža užmigusių. 31Jei mes patys savęs paisytume, tai nebūtume teisiami. 32O kai Viešpats mus teisia, tai ir pabaudžia, kad nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu.
33Taigi, mano broliai, kai renkatės Vakarienės, palaukite vieni kitų. 34Jei kas išalkęs, tepavalgo namie, kad nesirinktumėte pasmerkimo užsitraukti.
Kitus reikalus sutvarkysiu atvykęs.