YouVersion Logo
Search Icon

Apreiškimas 2

2
Efezo Bažnyčiai
1Efezo Bažnyčios angelui rašyk: ‘Tai sako tas, kuris laiko savo dešinėje septynias žvaigždes, kuris vaikščioja tarp septynių aukso žibintuvų. 2Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo ištvermę. Žinau, kad tu negali pakęsti piktųjų ir ištyrei tuos, kurie sakosi esą apaštalai, bet tokie nėra, ir radai juos esant melagius. 3Žinau, kad esi ištvermingas, kad dėl mano vardo nenuilsdamas kentėjai vargus. 4Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. 5Taigi prisimink, nuo kur nupuolei, atsiversk ir vėl imkis pirmykščių darbų, o jeigu ne, jei neatsiversi, tai aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos tavo žibintuvą. 6Savo naudai tu turi, kad nekenti mikalojininkų darbų, kurių ir aš nekenčiu!’
7Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia skelbia Bažnyčioms: ‘Nugalėtojui aš duosiu valgyti nuo #Pr 2,9; Apr 22,2gyvybės medžio, esančio #Ez 28,13; 31,8Dievo rojuje!’
Smirnos Bažnyčiai
8Smirnos Bažnyčios angelui rašyk: ‘Tai sako #Iz 44,6; 48,12; Apr 1,17; 22,13Pirmasis ir Paskutinysis, kuris buvo numiręs ir vėl grįžo į gyvenimą. 9Aš žinau tavo priespaudą ir tavo neturtą – o vis dėlto tu turtingas! – ir kaip tau piktžodžiauja tie, kurie sakosi esą žydai, bet nėra tokie, o tik šėtono sinagoga. 10Nebijok būsimųjų kentėjimų! Štai velnias įmes kai kuriuos jūsiškius į kalėjimą, kad būtumėte išbandyti. Jūsų laukia dešimties dienų priespauda. Būk ištikimas iki mirties, ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką!’
11Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia skelbia Bažnyčioms: ‘Nugalėtojas nenukentės #Apr 20,14; 21,8nuo antrosios mirties’.
Pergamo Bažnyčiai
12Pergamo Bažnyčios angelui rašyk: ‘Tai sako tas, kuris turi aštrų dviašmenį kalaviją. 13Aš žinau, kur tu gyveni – ten, kur šėtono sostas. Bet tu tvirtai laikaisi mano vardo ir neišsigynei mano tikėjimo net ir tomis dienomis, kada pas jus, kur gyvena šėtonas, buvo nužudytas mano ištikimasis liudytojas Antipas. 14Vis dėlto aš turiu šį tą prieš tave: tu tenai turi besilaikančių mokslo #Sk 22,5.7; 31,16; Įst 23,4Balaamo, kuris yra mokęs Balaką viešai suvedžioti Izraelio sūnus, #Sk 25,1-3kad šie valgytų stabams aukojamą mėsą ir ištvirkautų. 15Ir tu turi panašiai besilaikančių mikalojininkų mokslo. 16Tad atsiversk! O jeigu ne, aš greitai ateisiu ir kovosiu su jais savo burnos kalaviju’.
17Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia skelbia Bažnyčioms: ‘Nugalėtojui aš duosiu paslėptos #Iš 16,14-15; 16,33-34; Jn 6,48-50manos ir baltą akmenėlį, o ant akmenėlio bus įrašytas #Iz 62,2; 65,15naujas vardas, kurio niekas nežino, tiktai gavėjas’.
Tiatyrų Bažnyčiai
18Tiatyrų Bažnyčios angelui rašyk: ‘Tai skelbia Dievo Sūnus, kuris turi akis tarytum ugnies liepsną ir kurio kojos panašios į skaistvarį. 19Žinau tavo darbus, tavo meilę, tikėjimą, tarnavimą, ištvermę ir kad tavo paskutinieji darbai didesni už pirmuosius. 20Bet turiu prieš tave, kad leidi moteriškei #1 Kar 16,31; 2 Kar 9,22.30Jezabelei, kuri sakosi esanti pranašė, mokyti bei suvedžioti mano tarnus, kad jie ištvirkautų ir valgytų stabams skirtą mėsą. 21Aš jai daviau laiko atsiversti, bet ji nenori nusigręžti nuo savo ištvirkavimo. 22Štai aš ją nublokšiu į ligos patalą, o ištvirkavusius su ja – į didį vargą, jeigu jie nenusigręš nuo jos darbų. 23Jos vaikus aš išžudysiu, ir visos Bažnyčios sužinos, kad #Ps 7,9; Jer 17,10aš esu tas, kuris permato inkstus ir širdis; #Ps 62,12aš atsilyginsiu jums kiekvienam pagal jūsų darbus. 24O kitiems tiatyriečiams, kurie nesilaiko ano mokslo, kurie sakosi nepažinę vadinamųjų šėtono gelmių, aš sakau: neužkrausiu jums kitokios naštos, 25tiktai laikykitės to, ką turite, iki ateisiu. 26Tam, kuris nugali ir iki galo laikosi mano darbų, #Ps 2,8-9aš duosiu valdyti pagonis; 27jis ganys juos geležine lazda, ir jie bus sudaužyti tarsi moliniai indai, 28kaip ir aš esu gavęs valdžią iš savo Tėvo; ir dar duosiu jam aušros žvaigždę’.
29Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia skelbia Bažnyčioms!

Currently Selected:

Apreiškimas 2: LBD-KAN

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy