Римјаните 1:16

Римјаните 1:16 MNT

Не, јас не се срамам од Радосната вест за Христос. Таа е силата со која Бог ќе го спаси секој што верува: почнувајќи од Евреите, а потоа и другите народи.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share