1 Јован 4:18

1 Јован 4:18 MNT

Љубовта не остава место за страв. Совршената љубов го исклучува стравот, бидејќи стравот подразбира казна, а тој што се плаши нема искрена љубов.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share