Ewangelia Łukasza 4:31

Ewangelia Łukasza 4:31 NBG

Zszedł też do Kafarnaum, miasta Galilei; oraz tam był, nauczając ich w szabat.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ewangelia Łukasza 4:31