List do Kolosan 3:4

NBG
Nowa Biblia Gdańska

4 A gdy Chrystus to wasze życie zostanie ukazany, wtedy i wy zostaniecie ukazani razem z nim w chwale.