Pierwszy list do Koryntian 7:10

Pierwszy list do Koryntian 7:10 NBG

Zaś zaślubionym nakazuję, nie ja, ale Pan, by kobieta nie odłączała się od mężczyzny.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Pierwszy list do Koryntian 7:10