YouVersion Logo
Search Icon

LUKAHU 6:27-49

LUKAHU 6:27-49 KAM

“Tàka nyimi marongu-ka nyungga nàhu, kupeka hahanggai-nya yiana: Aïha da muhumi, dàngu hàmu bia la tau na ma-paumbi-nggai. Pa-kanyuru-nya na tau na maràtu-nggai, dàngu hamaya-nya ndumana na tau na ma-akatu lai nyimi. Jàka natàba-ya tau na papumu na hapapa, pajàma-kinya ka natàba-ya na papumu na hapapa-mbu. Jàka naramba-nya na kalembi liumu, wua-mbunya na kalembi dalumu. Jàka nakarai-kau ngga - nggàra paraï tau, wua bianya; tàka jàka naramba-nya na mangumu, àmbu hili karai beli-duya. Timinya numai bàdi na tau hawiangu, màta ka tuna-nggama nu tau jàka wàmi. Jàka imbuhanya na tau na mambuha-nggai nyimia, nggàraka lingumi? Na tau njalambu dambuha-nja da tau da mambuha-nja nyuda! Jàkai tuu mahàmu la tau na matunggai mahàmu-a, nggàra lingu-mika? Da tau njalambu tuda numbu! Dàngu jàkai wua parutangu àmahu la tau na mamàka pa-pabelingu-a, nggàra lingu-mika? Da tau njalambu dawua parutangu àmahu la tau njala, hi da-pahuru belinja! Àmbu tuna nu bàdi! Nyimi màta kai wànya na njàngana, miaï-ya bàdi na muhumi dàngu kai tuu mahàmu lai nyuda. Nyimi miwua parutangu bàdi, dàngu àmbi monungu-du pangala belinja. Jàka timi nu-maduka, nabokulu-ka napa na wundami, dàngu nyimi napa anana i Ala Hupu Majangga-kaika. Nadu i Ala ba nahàmu la tau manda pingu pamalangungu, dàngu la tau akatu-mbu. Màtawa kai mila etimi hama tuna na Amami ba namila etina!” wànanja. “Àmbi patandangu-du ngera tau hawiangu, ka àmbu patanda-mbunggai ngera nyimi paraïna i Ala. Àmbi hukungu-du tau hawiangu, ka àmbu nahuku-mbunggai nyimi paraïna i Ala. Jàmanya na tau hawiangu, ka najàma-mbunggai nyimi paraïna i Ala. Wuanya na tau hawiangu, ka nawua-mbunggai nyimi paraïna i Ala; napa ingalanya na pawua-nggai na mabundu làndangu na pambàda takaru pano - nokungu ndumami nyimi. Nadu na hukutu na pa-hukutu wàminya na tau hawiangu napa nawa-manyai duna i Ala lai nyimi,” wàna. Tunaka nu i Yehu hi napeka-nja yiana na pangerangu, “Jàka tau poki malonda-ya na tau poki haàtu, jiangu-maka duna ba handàka kanabu-da la lambongu. Nda ningua tau pa-ajaru marihi-nya na ngguruna. Tàka na tau pa-ajaru na ma-panjàpu-ya na pa-ajaru-na, jia hi nahama-nya na ngguruna. Nggikina nyimi hi mi-ita ni biaya na kawita ai la mata angumi, tàka na patengangu la mata wikimi hi ndai pàdanyai? Nggiki peku-naka nyimi papanii-nya na angumi, ‘Màla ka ku-àlinya na kawita ai la matamu,’ ba wàminya na angumi, tàka na patengangu la mata wikimi ndai itayai? Ha ma-kapelu! Àli pàkunya bàdi na patengangu la mata wikimi. Hinaka duna hi peku ita hàmu-minya dàngu hi peku àli-minya na kawita ai la mata angumi,” wànanja. “Na pingi ai na ma-kamboka nda natuu-a wua nda hàmu. Tuna numbu na pingi ai nda kamboka nda natuu-a wua hàmuna. Hareti - hareti na pingi ai patanda weli wuanya. Da ai riipaketu nda datuu-a wua kapilitu, dàngu da lulu tara manu nda tuu-a wua angguru. Na tau na mahàmu na-paluhu-ma hangia - hangia mahàmu, nadu na etina ba mbinu wàngu-nanya mahàmu. Na tau na ma-akatu na-paluhu-ma duna ma-akatu, nadu na etina ba mbinu wàngu-nanya ma-akatu. Nadu jàka nggàraya na maluhu welingu la ngaru ba ma-lembaru-duya welingu la eti,” wàna. “Nggikina nyimi ‘Miri, Miri’ hi wàmingga, tàka hi ndai wànyai jàka nggàra wànggunggai? Nggamu-yaka na pa-pahama wàndanya na tau na mamai lai Nyungga, dàngu na marongu-ya na pulunggu, tàka hi nawa-manyai? – Màta ka ku-paita-nggainya –. Nyuna hama tuna na tau ba na-pahada-nya na umana ba naàki pamanjo - njolu-manya, hi na-palata-nya la watu na watu umana. Ba na-làndahu-nyaka iwa dàngu wai luku nuna na uma, nda jia koda-ananya nuna na uma, nadu ba pa-pahadangu la watu uma mahàmu-mayaka. Tàka na tau na marongu-ya na pulunggu hàla hi nda nawànya, nyuna beri hama tuna na tau na ma-pahadangu uma dàngu nda ningu lata watu umana. Jàka na-làndahu-nyaka iwa, njoru pa-renggangu-mana-nyaka duna; dàngu ruha halawàla-nanyaka!” wàna.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy