AmaHubo 36:4

AmaHubo 36:4 ZUL59

Uceba okubi ecansini lakhe, uzimisa endleleni engalungile; okubi kakwenyanyi.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share