LEVITIKU 19:15

LEVITIKU 19:15 MB20

“La tgħawwiġx fil-ħaqq li tagħmel; la tħarisx lejn wiċċ il-fqir; lanqas ma tweġġaħ lill-kbir għal wiċċu; imma tagħmel ħaqq mill-proxxmu tiegħek fis-sewwa.
MB20: IL-BIBBJA IL-KOTBA MQADDSA
Share