Thi thiên 93:5

Thi thiên 93:5 BPT

Lạy Chúa, luật lệ Ngài vững bền mãi. Đền thờ Ngài muôn đời thánh khiết.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share