YouVersion Logo
Search Icon

Thi thiên 67

67
Mọi người nên ca ngợi Thượng Đế
Soạn cho nhạc trưởng. Dùng với nhạc khí bằng dây. Bài ca ngợi.
1Lạy Chúa, xin thương xót chúng tôi,
xin ban phước và tỏ lòng nhân từ Ngài với chúng tôi, Xê-la
2để thế gian học biết đường lối Ngài
và muôn dân sẽ biết quyền năng cứu chuộc của Ngài.
3Lạy Thượng Đế, muôn dân phải ca ngợi Ngài;
mọi người hãy tôn vinh Ngài.
4Các dân hãy vui vẻ
và hát khen Ngài vì Ngài phân xử các dân một cách công minh.
Ngài hướng dẫn các dân trên đất. Xê-la
5Lạy Thượng Đế, muôn dân nên ca ngợi Ngài;
mọi người phải tôn vinh Chúa.
6Đất đã sinh sản hoa màu.
Thượng Đế chúng tôi ban phúc cho chúng tôi.
7Ngài ban phúc lành cho chúng tôi
để mọi người trên đất kính sợ Ngài.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy