Thi thiên 68
BPT

Thi thiên 68

68
Ca ngợi Thượng Đế, // Đấng giải cứu dân tộc
Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca ngợi của Đa-vít.
1Nguyện Chúa đứng lên phân tán các kẻ thù Ngài;
nguyện những kẻ ghét Ngài trốn chạy trước mặt Ngài.
2Xin hãy thổi bay chúng nó
như khói bị gió thổi tạt.
Như sáp tan chảy trước lửa ra sao
nguyện kẻ ác cũng bị tan biến trước Thượng Đế như thế.
3Nhưng những ai làm điều công chính sẽ vui mừng,
và hớn hở trước mặt Thượng Đế;
họ sẽ mừng rỡ.
4Hãy hát cho Thượng Đế; ca ngợi danh Ngài.
Hãy ca tụng Đấng cỡi trên mây gió,
danh Ngài là CHÚA#CHÚA 68:4 Nguyên văn, “YAH” nghĩa là Thượng Đế trong tiếng Hê-bơ-rơ, có khi dịch là CHÚA..
Hãy reo vui trước mặt Ngài.
5Thượng Đế ngự trong đền thánh Ngài.
Ngài là cha của kẻ mồ côi,
Đấng bênh vực kẻ góa bụa.
6Thượng Đế chuẩn bị nơi ở cho kẻ cô đơn không nhà.
Ngài giải phóng tù nhân trong tiếng reo mừng,
còn những kẻ chống nghịch Ngài sẽ phải sống trong đất khô cằn.
7Lạy Thượng Đế, Ngài dẫn dắt dân Ngài ra khỏi Ai-cập,
khi Ngài đi qua sa mạc.
Xê-la
8Đất rung chuyển, các từng trời
đổ mưa xuống
khi Thượng Đế của Ít-ra-en ngự đến núi Si-nai,
9Lạy Thượng Đế Ngài sai mưa nhuần tưới;
Ngài phục hồi lại đất khô cằn.
10Dân Ngài định cư tại đó.
Lạy Thượng Đế, Ngài chăm sóc kẻ nghèo khổ do lòng nhân từ Ngài.
11Chúa truyền lệnh,
thì vô số người loan tin:
12“Các vua và đạo binh họ bỏ chạy.
Trong trại quân họ chia nhau của cướp được nơi chiến trận.
13Những kẻ ngồi quanh lửa trại
sẽ phân chia những của cướp nơi chiến trận.”
14Đấng Toàn Năng phân tán các vua
như tuyết trên núi Sanh-môn.
15Núi Ba-san cao vút;
núi Ba-san có nhiều chóp.
16Tại sao núi có nhiều chóp ganh tị
nhìn ngọn núi Thượng Đế
đã chọn làm nơi ở Ngài?
Chúa sẽ ngự ở đó đời đời.
17Thượng Đế đến cùng với hàng ngàn quân xa;
từ núi Si-nai Chúa đi đến nơi thánh Ngài.
18Khi Ngài lên núi cao,
dắt theo một đoàn tù nhân.
Ngài nhận lễ vật của loài người#Ngài nhận lễ vật của loài người 68:18 Hay “nhận loài người làm lễ vật” hoặc “ban lễ vật cho loài người,” theo bản cổ Xy-ri và A-ram. Xem Êph 4:8.,
ngay cả lễ vật của kẻ chống nghịch,
không muốn Ngài là Thượng Đế ở đó.
19Hãy ca ngợi Chúa, Thượng Đế của chúng ta,
Đấng cứu giúp chúng ta mỗi ngày.
Xê-la
20Thượng Đế chúng ta là Thượng Đế giải cứu;
Ngài cứu chúng ta khỏi chết.
21Thượng Đế sẽ đập đầu kẻ thù Ngài,
là đầu tóc của những kẻ hay phạm tội.
22Chúa phán, “Ta sẽ dắt kẻ thù ta về từ Ba-san;
Ta sẽ mang chúng về từ đáy biển sâu.
23Lúc đó các ngươi sẽ dẫm trong huyết chúng,
cho đến mấy con chó các ngươi cũng liếm láp được phần của chúng nó.”
24Lạy Thượng Đế, người ta đã thấy Ngài bước đi trong chiến thắng;
Lạy Thượng Đế tôi, vua chúng ta đi vào nơi thánh Ngài#vua chúng ta … thánh Ngài 68:24 Hay “Thượng Đế thánh và vua dẫn chúng ta.”.
25Các ca sĩ đi trước, nhạc khí trỗi lên sau;
còn các thiếu nữ đánh trống cơm đi ở giữa.
26Hãy ca ngợi Thượng Đế ở nơi nhóm họp#nơi nhóm họp 68:26 Hay “giữa tiếng kèn báo tin nhóm họp!”;
hãy ca tụng Ngài giữa hội chúng Ít-ra-en.
27Bên-gia-min, một chi tộc nhỏ nhất hướng dẫn họ.
Trong số có các trưởng tộc Giu-đa
cùng các trưởng tộc Xê-bu-lôn và Nép-ta-li.
28Lạy Thượng Đế, xin tỏ ra sức mạnh Ngài;
xin tỏ ra quyền năng Ngài đã thi thố cho chúng tôi trước đây.
29Các vua sẽ đem của cải đến cho Ngài,
đến đền thờ Ngài tại Giê-ru-sa-lem.
30Xin hãy trừng phạt dân Ai-cập.
Chúng như con thú sống trong đầm lầy,
như bò đực ở giữa các bò con.
Xin hãy sỉ nhục chúng,
Hãy để chúng bò đến cùng Ngài,
mang theo của lễ bằng bạc.
31Các sứ giả của Ai-cập mang của lễ đến;
Ê-thi-ô-bi cũng dâng đồ triều cống cho Ngài.
32Hỡi các vua trên đất, hãy hát khen Chúa;
hãy ca tụng Ngài.
Xê-la
33Hãy hát ca tụng Đấng cỡi trên các từng trời thái cổ.
Tiếng Ngài rền như sấm.
34Hãy cho mọi người biết Thượng Đế vô cùng quyền năng.
Ngài cai trị trên Ít-ra-en,
quyền năng Ngài ở trong các từng trời.
35Lạy Thượng Đế, Ngài thật diệu kỳ trong đền thờ Ngài.
Thượng Đế của Ít-ra-en ban cho dân Ngài sức lực và quyền năng.
Hãy ca tụng Ngài!

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.