Thi thiên 117
BPT

Thi thiên 117

117
Bài ca chúc tụng
1Hỡi các nước, hãy ca ngợi Chúa.
Hỡi các dân hãy chúc tụng Ngài
2vì Chúa rất yêu chúng ta, chân lý Ngài còn đời đời.
Hãy ca ngợi Chúa!