Thi thiên 116
BPT

Thi thiên 116

116
Tạ ơn Chúa vì thoát chết
1Tôi yêu mến Chúa vì Ngài nghe tiếng kêu cứu của tôi.
2Ngài để ý đến tôi,
cho nên hễ tôi còn sống bao lâu thì tôi sẽ kêu xin Ngài bấy lâu.
3Dây tử thần trói buộc tôi,
và mối lo sợ về cái chết nắm giữ tôi.
Tôi lo lắng và buồn bã.
4Tôi liền kêu đến danh Chúa.
Tôi thưa, “Chúa ôi, xin cứu tôi!”
5Chúa rất nhân từ và làm điều phải;
Thượng Đế chúng tôi đầy lòng thương xót.
6Chúa trông chừng kẻ yếu thế;
khi tôi bị cô thế thì Ngài liền cứu tôi.
7Tôi tự nhủ, “Hãy yên tâm,
vì Chúa sẽ lo cho ngươi.”
8Lạy Chúa, Ngài đã cứu tôi khỏi chết.
Lau nước mắt cho tôi;
Giữ tôi khỏi bị thua thiệt.
9Cho nên tôi sẽ cùng đi với Chúa trong đất người sống.
10Tôi tin nên tôi nói,
“Tôi hoàn toàn thất thế rồi.”
11Trong cơn nguy biến tôi bảo, “Người nào cũng nói dối cả.”
12Tôi sẽ lấy gì đền đáp những ơn lành Chúa ban cho tôi?
13Tôi sẽ nâng chén cứu rỗi lên,
rồi cầu nguyện cùng Chúa.
14Tôi sẽ thực hiện lời tôi hứa với Chúa trước mặt dân của Ngài.
15Sự chết của những kẻ theo Chúa rất quí báu trước mặt Ngài.
16Chúa ôi, tôi là tôi tớ Chúa;
tôi là đầy tớ, con trai của kẻ nô lệ Ngài.
Ngài đã giải thoát tôi khỏi xiềng xích.
17Tôi sẽ dâng của lễ cảm tạ Ngài,
tôi sẽ cầu nguyện cùng Chúa.
18Tôi sẽ thực hiện lời tôi hứa cùng Chúa trước mặt dân Ngài,
19trong sân đền Ngài ở Giê-ru-sa-lem.
Hãy ca ngợi Chúa!

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.