YouVersion Logo
Search Icon

Lê-vi 1

1
Của lễ thiêu
1Từ Lều Họp#1:1 Từ Lều Họp Phần nầy tiếp nối câu truyện trong Xuất 40:34-35 khi sự vinh quang của Chúa đầy dẫy Lều Họp cho nên Mô-se không vào được. CHÚA gọi và truyền cho Mô-se như sau, 2“Hãy bảo dân Ít-ra-en: ‘Khi dâng của lễ cho CHÚA thì hãy mang một con vật bắt từ trong bầy.
3Nếu đó là của lễ toàn thiêu từ bầy gia súc, thì phải dâng con đực không tật nguyền. Ngươi sẽ mang con vật đến cửa Lều Họp để CHÚA chấp nhận của lễ ấy. 4Ngươi sẽ đặt tay trên đầu con vật, Chúa sẽ nhận nó và tha tội cho ngươi.
5Ngươi#1:5 Ngươi Hay “họ” (tức các thầy tế lễ). Xem thêm câu 11. sẽ giết con bò đực tơ đó trước mặt CHÚA, rồi các con trai A-rôn, là thầy tế lễ, sẽ lấy huyết nó rưới chung quanh bàn thờ nơi cửa Lều Họp. 6Rồi ngươi sẽ lột da con vật và chặt nó ra từng miếng. 7Sau khi chất củi và lửa trên bàn thờ, các thầy tế lễ 8sẽ đặt cái đầu, mỡ, và các miếng khác lên trên củi lửa nơi bàn thờ. 9Bộ lòng và chân con vật phải rửa bằng nước. Rồi thầy tế lễ phải thiêu hết các phần của con vật trên bàn thờ.
Đó là của lễ toàn thiêu bằng lửa dâng lên, có mùi thơm làm vừa lòng CHÚA.
10Nếu của lễ thiêu là con chiên hay dê bắt từ trong bầy, phải chọn con đực không tật nguyền. 11Ngươi phải giết con vật về hướng Bắc của bàn thờ trước mặt CHÚA, rồi các con trai A-rôn, là thầy tế lễ, phải rưới huyết nó xung quanh bàn thờ. 12Ngươi sẽ chặt con vật ra làm nhiều phần, rồi thầy tế lễ sẽ đặt cái đầu con vật cùng với mỡ nó lên củi cháy nơi bàn thờ. 13Ngươi sẽ lấy nước rửa bộ lòng và giò. Rồi thầy tế lễ sẽ thiêu hết các phần đã chặt trên bàn thờ. Đó là của lễ toàn thiêu dùng lửa dâng lên, có mùi thơm làm vừa lòng CHÚA.
14Nếu của lễ toàn thiêu cho CHÚA là loài chim thì phải là con cu đất hay bồ câu con. 15Thầy tế lễ sẽ mang con chim đến bàn thờ, vặn đứt đầu ra rồi thiêu nó trên bàn thờ; còn huyết nó thì cho chảy bên cạnh bàn thờ. 16Ngươi sẽ lấy cái đuôi và nguyên cái bầu diều#1:16 cái bầu diều Hay “bộ lòng và lông.” ném về phía Đông của bàn thờ nơi đổ tro. 17Sau đó ngươi mổ nó ra nơi cánh nhưng không cắt rời, rồi thiêu con chim trên bàn thờ, trên củi đang cháy. Đó là của lễ toàn thiêu bằng lửa dâng lên, có mùi thơm làm vừa lòng CHÚA.’”

Currently Selected:

Lê-vi 1: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy