Levitikus 1
ABA
1
Die brand-offer
1Die Here het vir Moses geroep en Hy het met hom gepraat uit die tent waar die Here aan die Israeliete #1:1 verskyn: Wanneer die Here aan mense verskyn, dan kom Hy na hulle toe en praat met hulle of doen iets vir hulleverskyn het. 2Die Here het gesê: “Jy moet vir die Israeliete sê:
“Wanneer een van julle vir die Here 'n #1:2 offer: Wanneer iemand ge-offer het, dan het hy iets vir die Here of vir 'n ander *god gegee. Partymaal het hy self verder met die offer gewerk, partymaal het hy dit na 'n *tempel of 'n *altaar gebring. Die *priesters het daar dan verder daarmee gewerk. 'n Offer is 'n present vir die Here of vir 'n ander godoffer wil gee, en die offer is 'n dier, dan moet hy 'n bees of 'n skaap of 'n bok gee. 3As sy offer 'n bees is, dan moet dit 'n gesonde bul wees. Hy moet die bul bring voor die tent waar die Here aan die Israeliete verskyn, sodat die Here die offer van hom kan aanvaar. 4Dan moet hy sy hand op die kop van die offer-dier sit, sodat die Here sy offer kan aanvaar en sy sonde kan #1:4 versoen: Iemand se sonde wegneem sodat alles reg is tussen God en die persoonversoen. 5Daarna moet hy die bul daar voor die Here slag, en die #1:5 priester: Iemand wat by die *tempel en die *altaar gewerk het. Hy moes werk met die *offers wat mense gebring hetpriesters van die #1:5 nageslag van Aäron: Die *priester-families en die *Leviete-families. Aäron was hulle *voorvadernageslag van Aäron moet die bloed van die bul nader bring en hulle moet dit spat teen die #1:5 altaar: 'n Tafel van klip of metaal of grond. Mense het daarop *ge-offeraltaar, die altaar wat voor die tent is waar die Here aan die Israeliete verskyn. Hulle moet dit oral rondom die altaar spat. 6Die persoon wat die offer gee, moet die bul slag en hy moet die vleis in stukke sny. 7Die priesters van die nageslag van Aäron moet vuur op die altaar sit en hulle moet hout op die vuur pak. 8Hulle moet die stukke vleis op die hout sit wat op die vuur op die altaar is, hulle moet ook die kop en die niervet daarop sit. 9Die persoon wat die offer gee, moet die pote en die #1:9 binnegoed: Die binnegoed van 'n dier of 'n voël of 'n mens is alles wat in hom is, soos sy maag en derms en nierebinnegoed was, en die priester moet alles op die altaar verbrand. Dit is 'n #1:9 brand-offer: 'n *Offer wat die mense vir die Here of vir ander *gode gegee het. Die *priester het dit heeltemal verbrand op die *altaarbrand-offer, 'n #1:9 vuur-offer: 'n *Offer, die *priester het dit op die *altaar verbrandvuur-offer, dit ruik lekker vir die Here.
10“Wanneer iemand 'n skaap of 'n bok gee om 'n brand-offer te wees, dan moet hy 'n gesonde ram gee. 11Hy moet die ram daar voor die Here slag, langs die noordekant van die altaar, en die priesters van die nageslag van Aäron moet die bloed teen die altaar spat, oral rondom die altaar. 12Die persoon moet die kop afsny en hy moet die niervet afsny. Hy moet die vleis in stukke sny, en die priester moet alles langs mekaar op die hout sit wat op die vuur op die altaar is. 13Die persoon moet die binnegoed en die pote was, en die priester moet dit alles offer en verbrand op die altaar. Dit is 'n brand-offer, 'n vuur-offer, dit ruik lekker vir die Here.
14“Wanneer iemand vir die Here 'n voël wil gee om 'n brand-offer te wees, dan moet hy vir die Here 'n tortelduif of 'n makduif gee. 15Die priester moet die duif na die altaar bring. Hy moet die duif se nek omdraai en hy moet dit op die altaar verbrand. Hy moet die duif se bloed uitdruk teen die kant van die altaar. 16Daarna moet hy die #1:16 krop: Wanneer 'n voël eet, dan gaan die kos eers na sy krop. Die krop is naby die keel van die voël. Die kos gaan dan van die krop na die maag van die voëlkrop en die vere neem en hy moet dit weggooi, oos van die altaar, op die #1:16 ashoop: Die plek waar mense *as weggooiashoop. 17Hy moet die duif se vlerke amper afskeur, maar hy moenie dit heeltemal afskeur nie. Dan moet hy dit heeltemal op die altaar verbrand. Dit is 'n brand-offer, 'n vuur-offer, dit ruik lekker vir die Here.”

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal