Genesis 7
ABA
7
1Toe Noag die #7:1 ark: Die ark was 'n baie groot houtkis wat 300 *el lank, 50 el breed en 30 el hoog wasark klaar gemaak het, het die Here vir hom gesê: “Jy en jou hele huisgesin moet in die ark ingaan. Jy is die enigste man op die aarde wat reg lewe. 2Jy moet sewe mannetjies en sewe wyfies van elke soort #7:2 rein: Iemand of iets wat rein is, mag in die *tempel kom of naby enige iets wat aan die Here behoort en hy mag die Here dien. Wanneer iets rein is, dan mag 'n mens wat rein is, dit gebruik of eet of daaraan raakrein dier neem, en een mannetjie en een wyfie van elke soort #7:2 onrein: Iemand of iets wat onrein is, mag nie in die *tempel kom om die Here te dien nie, en hy mag ook nie naby iemand of iets kom wat *rein is nie. Wanneer iets onrein is, dan mag 'n mens wat rein is, dit nie gebruik of eet of daaraan raak nieonrein dier. 3Jy moet ook sewe mannetjies en sewe wyfies van elke soort voël saamneem, sodat hulle kan aanhou lewe op die aarde. 4Jy moet dit doen, want oor sewe dae sal Ek dit laat reën op die aarde. Dit sal 40 dae en 40 nagte aanmekaar reën. Ek sal alles wat lewe, alles wat Ek gemaak het, doodmaak en wegvee van die aarde af.”
5Noag het alles gedoen wat die Here vir hom gesê het. 6Noag was 600 jaar oud toe die #7:6 watervloed: Water wat oor alles stroomwatervloed oor die aarde gekom het. 7Noag het in die ark ingegaan voordat die watervloed gekom het. Sy seuns en sy vrou en sy skoondogters het saam met hom in die ark ingegaan.
Die watervloed begin
8Al die #7:8 rein: Iemand of iets wat rein is, mag in die *tempel kom of naby enige iets wat aan die Here behoort en hy mag die Here dien. Wanneer iets rein is, dan mag 'n mens wat rein is, dit gebruik of eet of daaraan raakrein diere, al die #7:8 onrein: Iemand of iets wat onrein is, mag nie in die *tempel kom om die Here te dien nie, en hy mag ook nie naby iemand of iets kom wat *rein is nie. Wanneer iets onrein is, dan mag 'n mens wat rein is, dit nie gebruik of eet of daaraan raak nieonrein diere, al die voëls en al die diere wat kruip, het na Noag toe gekom. 9Hulle het twee-twee na Noag toe in die #7:9 ark: Die ark was 'n baie groot houtkis wat 300 *el lank, 50 el breed en 30 el hoog wasark gekom, 'n mannetjie en 'n wyfie, soos God vir Noag gesê het. 10Sewe dae daarna het dit begin reën, en die #7:10 watervloed: Water wat oor alles stroomwatervloed het oor die aarde gestroom. 11Noag was 600 jaar oud en dit was die sewentiende dag van die tweede maand van die jaar. Die fonteine onder die grond het oopgegaan en die water het uitgekom. God het ook die water wat bokant die ronde dak is, op die aarde laat val. 12Die reën het 40 dae en 40 nagte lank op die aarde geval. 13Dit het begin reën dieselfde dag toe Noag in die ark ingegaan het saam met sy seuns Sem, Gam en Jafet, en ook sy vrou en sy drie skoondogters. 14Hulle was saam met al die wilde diere, al die mak diere, al die diere wat kruip en al die voëls. 15Al die diere het twee-twee na Noag toe in die ark gekom. 16'n Mannetjie en 'n wyfie van elke soort dier het gekom, soos God vir Noag gesê het. Daarna het die Here die ark se deur agter hulle toegesluit.
17Dit het 40 dae aanmekaar gereën, en die water het oor die aarde gestroom. Die water het meer en meer geword. Die water het die ark opgelig. 18Die water het baie diep geword en die ark het bo-op gedryf. 19Die water was bo-oor die hele aarde en oor al die hoë berge. 20Dit het nog hoër geword en dit was later 15 #7:20 el: Een el was so lank soos van die punt van 'n man se elmboog tot by die punt van sy middelvinger. Dit was gewoonlik omtrent 45 cm, maar vir die *tempel was 'n el 52,5 cm. Hulle het dit die “*koningsmaat” of die “lang el” genoem. Hierdie 15 gewone el was omtrent 6,75 meterel hoër as die berge. 21Alles wat op die aarde lewe, het verdrink – al die diere wat kruip, al die voëls, die mak diere, die wilde diere en ook al die mense. 22Alles wat asemhaal, het verdrink. 23God het alles doodgemaak wat op die aarde gelewe het. Al die mense, al die diere en al die voëls het verdrink. Net Noag en almal wat by hom in die ark was, het oorgebly. 24Die water was 150 dae lank oor die aarde.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal