Genesis 5
ABA
5
Die nageslag van Adam
1Hier is 'n lys van Adam se #5:1 nageslag: Mense wat dieselfde *voorvader hetnageslag.
God het die mense gemaak om in sy plek te regeer. 2Hy het hulle so gemaak dat daar mans en vroue is. Hy het die mense gemaak en hulle #5:2 seën: Wanneer die Here mense of diere of dinge seën, dan laat Hy dit goed gaan met hullegeseën, en Hy het hulle “mense” genoem.
3Toe Adam 130 jaar oud was, het sy vrou weer 'n seun gekry. Hy was soos sy pa, en Adam het hom Set genoem. 4Nadat Set gebore is, het Adam nog 800 jaar gelewe. Hy het ook nog ander seuns en dogters gehad. 5Adam was 930 jaar oud toe hy gesterf het.
6Set was 105 jaar oud toe hy pa geword het van Enos. 7Daarna het Set nog 807 jaar gelewe. Hy het ook nog ander seuns en dogters gehad. 8Set was 912 jaar oud toe hy gesterf het.
9Enos was 90 jaar oud toe hy pa geword het van Kenan. 10Daarna het Enos nog 815 jaar gelewe. Hy het ook nog ander seuns en dogters gehad. 11Enos was 905 jaar oud toe hy gesterf het.
12Kenan was 70 jaar oud toe hy pa geword het van Mahalalel. 13Daarna het Kenan nog 840 jaar gelewe. Hy het ook nog ander seuns en dogters gehad. 14Kenan was 910 jaar oud toe hy gesterf het.
15Mahalalel was 65 jaar oud toe hy pa geword het van Jered. 16Daarna het Mahalalel nog 830 jaar gelewe. Hy het ook nog ander seuns en dogters gehad. 17Mahalalel was 895 jaar oud toe hy gesterf het.
18Jered was 162 jaar oud toe hy pa geword het van Henog. 19Daarna het Jered nog 800 jaar gelewe. Hy het ook nog ander seuns en dogters gehad. 20Jered was 962 jaar oud toe hy gesterf het.
21Henog was 65 jaar oud toe hy pa geword het van Metusalag. 22Henog het God gedien, hy het naby Hom gelewe. Nadat Henog pa geword het van Metusalag, het Henog nog 300 jaar gelewe. Hy het ook nog ander seuns en dogters gehad. 23Henog het 365 jaar oud geword. 24Henog het God gedien, hy het naby God gelewe. Maar later was hy nie meer op die aarde nie, want God het hom weggeneem.
25Metusalag was 187 jaar oud toe hy pa geword het van Lameg. 26Daarna het Metusalag nog 782 jaar gelewe. Hy het ook nog ander seuns en dogters gehad. 27Metusalag was 969 jaar oud toe hy gesterf het.
28Lameg was 182 jaar oud toe hy pa geword het. Sy vrou het 'n seun gekry 29en Lameg het hom Noag genoem. Lameg het gesê: “Ons werk hard met ons hande om kos te kry, want die Here het die grond #5:29 vervloek: Vervloek is die teenoorgestelde van *seën. Wanneer die Here iets of iemand vervloek, dan laat Hy dit baie sleg gaan met homvervloek. Hierdie seun Noag sal ons help sodat ons kan rus nadat ons so hard moes werk.”
30Daarna het Lameg nog 595 jaar gelewe. Hy het ook nog ander seuns en dogters gehad. 31Lameg was 777 jaar oud toe hy gesterf het.
32Toe Noag 500 jaar oud was, het hy drie seuns gehad. Hulle name was Sem, Gam en Jafet.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal