Genesis 4
ABA
4
Eva kry twee seuns
1Die mens het seks gehad met sy vrou Eva. Sy het swanger geword en sy het 'n seun gekry. Die seun se naam was Kain. Eva sê toe: “Die Here het my gehelp om 'n seun in die wêreld te bring.”
2Later het sy weer 'n seun gekry. Sy naam was Abel, en hy was Kain se broer. Abel het met skape en bokke geboer. Kain was ook 'n boer, hy het koring gesaai.
Kain vermoor vir Abel
3Eendag het Kain van sy koring geneem en hy het 'n #4:3 offer: Wanneer iemand ge-offer het, dan het hy iets vir die Here of vir 'n ander *god gegee. Partymaal het hy self verder met die offer gewerk, partymaal het hy dit na 'n *tempel of 'n *altaar gebring. Die *priesters het daar dan verder daarmee gewerk. 'n Offer is 'n present vir die Here of vir 'n ander godoffer vir die Here gebring. 4Abel het ook 'n offer vir die Here gebring. Hy het die eerste lammers vir die Here gegee en die lammers se vet ge-offer. Die Here was tevrede met Abel en sy offer. 5Maar die Here was nie tevrede met Kain en sy offer nie. Kain het toe baie kwaad geword en sy mond was dik.
6Die Here vra toe vir Kain: “Hoekom is jy kwaad en hoekom is jou mond dik? 7As jy doen wat reg is, dan sal jy gelukkig wees. Maar as jy doen wat verkeerd is, dan doen jy sonde. Die sonde is altyd naby jou en wil jou vang, maar jy moet die sonde oorwin.”
8Kain het vir sy broer Abel gesê: “Kom ons gaan veld toe.”
Toe hulle in die veld was, het Kain sy broer Abel vermoor.
Die Here straf vir Kain
9Toe vra die Here: “Kain, waar is jou broer Abel?”
En Kain antwoord: “Ek weet nie. Ek pas nie my broer op nie.”
10Die Here sê toe vir Kain: “Wat het jy gedoen? Jy het jou broer doodgemaak en sy bloed het op die grond geval. Daardie bloed roep My en vra My om jou te straf. 11Daarom #4:11 vervloek: Vervloek is die teenoorgestelde van *seën. Wanneer die Here iets of iemand vervloek, dan laat Hy dit baie sleg gaan met homvervloek Ek jou. Jy moet nou weggaan van hierdie plek waar jou broer se bloed op die grond geval het. 12Wanneer jy in die grond werk, dan sal die plante nie daar groei nie. Jy sal van een plek na 'n ander plek #4:12 rondswerf: Altyd van een plek na 'n ander plek toe gaan en nie 'n woonplek hê waar hy lank bly nierondswerf en jy sal nie 'n huis hê nie.”
13Toe sê Kain vir die Here: “My straf is te swaar om te dra. 14U jaag my nou weg, en daar is nie meer plek vir my op die aarde nie. Ek moet ook vir U wegkruip. Ek moet rondswerf en ek het nie 'n huis waar ek kan woon nie. Elkeen wat my kry, sal my wil doodmaak.”
15Die Here het vir Kain gesê: “Nee. As iemand jou doodmaak, dan sal Ek hom baie swaar straf.”
Die Here maak toe 'n #4:15 merk: Iets op Kain se voorkop wat die mense kon sien en wat vir hulle gewys het dat die Here hom beskermmerk op Kain. Die merk het almal gewaarsku om nie vir Kain dood te maak nie.
16Kain het weggegaan van die Here.
Hy het gaan woon in die land #4:16 Nod: Die land van mense wat *rondswerfNod. Dit was oos van Eden.
Kain se nageslag
17Kain het seks gehad met sy vrou. Sy het swanger geword en 'n seun gekry. Die seun se naam was Henog. Kain het toe 'n stad gebou en hy het die stad ook Henog genoem. 18Henog en sy vrou het 'n seun gekry. Sy naam was Irad. Irad se seun was Megujael, en Megujael se seun was Metusael. Metusael se seun was Lameg. 19Lameg het met twee vroue getrou – die een vrou se naam was Ada, en die ander vrou se naam was Silla. 20Ada se seun was Jabal. Jabal was die #4:20 voorvader: Die eerste pa in 'n familie. Die hele familie is sy *nageslagvoorvader van die mense wat in tente by hulle skape en bokke gewoon het. 21Sy broer se naam was Jubal. Hy was die voorvader van die mense wat musiek gemaak het met #4:21 lier: 'n Musiek-instrument met drie of meer snareliere en #4:21 fluit: 'n Musiek-instrument van *riet. Mense het dit geblaasfluite.
22Silla se seun was Tubal-Kain. Hy het met koper en yster gewerk. Tubal-Kain se suster was Naäma.
23Lameg het vir sy vroue gesê:
“Ada en Silla, luister na
wat ek sê.
Ek sal die man doodmaak
wat my aanval.
24Ja, God het gesê as iemand
vir Kain doodmaak,
dan sal hy baie swaar
gestraf word.
Maar ek sê: As iemand
my doodmaak,
dan sal hy nog baie swaarder
gestraf word.”
Eva kry nog 'n seun
25Die mens, Adam, het weer seks gehad met sy vrou. Sy het 'n seun gekry en hom Set genoem. Sy het gesê: “God het vir my 'n ander seun in Abel se plek gegee, want Kain het vir Abel vermoor.”
26Set se vrou het ook later 'n seun gekry. Set het hom Enos genoem.
In daardie tyd het die mense begin om die Here te aanbid.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal