Genesis 23
ABA
23
Sara sterf
1Sara het 127 jaar oud geword. 2Sy het gesterf in die stad Kirjat-Arba, dit is Hebron, in die land Kanaän. Abraham het oor Sara gehuil en #23:2 rou: Wanneer 'n mens rou, dan wys hy dat hy hartseer is omdat iemand gesterf het of omdat iets gebeur het wat hom ontstelgerou. 3Daarna het Abraham opgestaan en weggegaan van sy vrou se lyk. Hy het met die Hetiete gaan praat en vir hulle gesê: 4“Ek is 'n #23:4 vreemdeling: Iemand wat in 'n ander land of stad woon, nie by sy eie mense nie. Die mense van daardie plek laat hom toe om daar te woonvreemdeling, ek woon nie altyd hier by julle nie. Ek wil asseblief by julle 'n stuk grond hê wat my eie kan wees, sodat ek my vrou daar kan begrawe.”
5Die Hetiete het vir Abraham gesê: 6“Luister na ons, Meneer. Jy is een van ons belangrike leiers. Begrawe jou vrou in die beste #23:6 graf, grafkamer: In die tyd van die Bybel het die mense grafkamers in rots uitgekap of grafkamers van klip gebou. Partymaal was die graf 'n grot of 'n *kelder onder die grond. Hulle het lede van een familie in dieselfde graf begrawe, en die familie kon ook ander mense in hulle graf laat begrawegraf wat ons het. Nie een van ons sal weier as jy jou vrou in sy graf wil begrawe nie.”
7Toe kom Abraham en hy buig voor die land se mense, die Hetiete.
8Hy sê toe vir hulle: “As julle my sal toelaat om my vrou hier te begrawe, luister dan na my en praat met Efron, die seun van Sogar. 9Vra vir hom of hy die Makpela-grot aan my sal verkoop. Die grot behoort aan hom, dit is op sy grond naby die kant. Ek sal vir hom betaal wat hy wil hê, sodat die graf aan my kan behoort. Julle moet almal daar wees wanneer hy dit aan my verkoop.”
10Efron het tussen die Hetiete gesit. Hy het Abraham geantwoord, en almal wat by die stad se #23:10 poort: 'n Hek of deur in die muur om 'n stad of 'n huis. Die poort van 'n stad was gewoonlik in 'n gebou. Daar was kamers in die gebou vir die *wagte wat daar moes *wagstaan. Die wagte kon met trappe opklim tot op die dak van die gebou om ver te kan sien. Die poort-deur was groot en swaar. Hulle het dit gemaak van hout of *brons of yster, en hulle het die poort-deur gesluit met *sluitbalke. By die poort was gewoonlik 'n *oop stuk grond waar mense kon saamkom en waar die leiers van die stad bymekaargekom het om te *oordeelpoort ingekom het, kon hoor wat hy sê. Hy het gesê: 11“Nee, Meneer, luister na my. Ek gee die grond vir jou en ook die grot wat daarop is. Ek gee dit vir jou hier waar my mense dit sien. Begrawe jou vrou daar.”
12Toe buig Abraham voor die land se mense, 13en hy sê vir Efron sodat almal dit kan hoor: “Luister asseblief na my. Ek sal betaal vir die grond. Neem my geld sodat ek my vrou daar kan begrawe.”
14Efron antwoord toe vir Abraham: 15“Meneer, luister na my. Die stuk grond kos 400 #23:15 sikkel: Een sikkel het omtrent 11,4 gram geweeg. Hierdie 400 sikkels was meer as 4,5 kilogramsikkels silwer. Maar wat maak dit saak tussen my en jou? Begrawe jou vrou daar.”
16Abraham het na Efron geluister. Hy het die silwer geweeg en vir Efron gegee. Dit was soveel silwer soos Efron voor die Hetiete gesê het, 400 sikkels, soos 'n #23:16 handelaars: Mense wat goed koop en verkoophandelaar dit weeg. 17So het Efron sy grond in Makpela verkoop. Dit was die grond oorkant Mamre, die grond en die grot en al die bome daarop. 18Dit het Abraham se grond geword. Al die Hetiete wat by die stad se poort was, het gesien dat Abraham daarvoor betaal het.
19Daarna het Abraham sy vrou Sara begrawe in die grot op die Makpela-grond oorkant Mamre, dit is die stad Hebron, in die land Kanaän. 20So het die grond en die grot wat voorheen aan die Hetiete behoort het, Abraham se grond geword. Abraham het dit gebruik om sy mense daar te begrawe.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal