Genesis 22
ABA
22
God toets vir Abraham
1Daarna het God vir Abraham getoets. Hy het vir Abraham gesê:
“Abraham!”
En Abraham het geantwoord: “Hier is ek!”
2Toe sê God: “Neem jou seun, jou enigste seun vir wie jy lief is, neem vir Isak en gaan na Moria-land. Jy moet jou seun daar vir My #22:2 offer: Wanneer iemand ge-offer het, dan het hy iets vir die Here of vir 'n ander *god gegee. Partymaal het hy self verder met die offer gewerk, partymaal het hy dit na 'n *tempel of 'n *altaar gebring. Die *priesters het daar dan verder daarmee gewerk. 'n Offer is 'n present vir die Here of vir 'n ander godoffer. Hy moet die #22:2 brand-offer: 'n *Offer wat die mense vir die Here of vir ander *gode gegee het. Die *priester het dit heeltemal verbrand op die *altaarbrand-offer wees. Jy moet hom offer op een van die berge wat Ek vir jou sal wys.”
3Die volgende oggend vroeg het Abraham sy donkie opgesaal. Hy het twee van sy #22:3 slaaf: 'n Slaaf is 'n mens wat aan iemand anders behoort en wat vir hom moet werkslawe en sy seun Isak saamgeneem. Hy het hout gekap vir die brand-offer, en hy het na die plek gegaan wat God vir hom gesê het. 4Op die derde dag het Abraham die plek ver weg gesien. 5Toe sê Abraham vir sy slawe: “Bly hier by die donkie. Ek en my seun gaan daarnatoe. As ons klaar die Here aanbid het, dan sal ons terugkom na julle toe.”
6Abraham het die hout vir die brand-offer geneem en hy het dit op sy seun Isak gesit. Hy het self die kole vuur en die mes geneem, en hulle twee het saam geloop. 7Isak sê toe vir sy pa Abraham: “Pa?”
En Abraham antwoord: “Hier is ek, my seun.”
Isak vra toe: “Hier is die vuur en die hout, maar waar is die skaap vir die brand-offer?”
8En Abraham sê: “My seun, God sal self die skaap vir die brand-offer gee.”
Hulle twee het saam verder geloop. 9Toe hulle by die plek kom wat God vir Abraham gesê het, het Abraham daar 'n #22:9 altaar: 'n Tafel van klip of metaal of grond. Mense het daarop *ge-offeraltaar gebou en hy het die hout uitgepak. Hy het sy seun Isak vasgebind en hom op die altaar gesit, bo-op die hout.
10Abraham steek toe sy hand uit en neem die mes om sy seun dood te maak, 11maar toe roep die #22:11 Engel van die Here: 'n Spesiale *engel wat na mense toe kom om die werk van die Here te doen. Partymaal is dit 'n Naam vir die HereEngel van die Here uit die hemel vir hom en sê: “Abraham! Abraham!”
En hy antwoord: “Hier is ek!”
12Toe sê God: “Moenie aan jou seun raak of iets aan hom doen nie, want nou weet Ek dat jy My wil dien. Jy het nie geweier om jou enigste seun vir My te offer nie.”
13Toe Abraham rondkyk, sien hy 'n skaap-ram. Die ram se horings was vas in 'n bos. Abraham het gegaan en hy het die ram gevat en hy het die ram in sy seun se plek ge-offer. 14Abraham noem toe die plek “Die Here gee wat jy nodig het.”
Die mense sê vandag nog: “Die Here sal op sy berg gee wat jy nodig het.”
15Die Engel van die Here het weer uit die hemel met Abraham gepraat 16en gesê: “Jy het gedoen wat Ek gevra het. Jy het nie geweier om jou seun te offer nie. Daarom belowe Ek, die Here, 17dat Ek jou baie sal #22:17 seën: Wanneer die Here mense of diere of dinge seën, dan laat Hy dit goed gaan met hulleseën. Ek sal jou #22:17 nageslag: Mense wat dieselfde *voorvader hetnageslag baie maak, so baie soos die sterre in die lug en so baie soos die sand langs die see. Jou nageslag sal hulle vyande se stede oorwin. 18Al die volke van die aarde sal My vra om hulle te seën soos Ek jou nageslag sal seën. Ek sal dit doen omdat jy gedoen het wat Ek gesê het.”
19Abraham het teruggegaan na sy slawe toe, en hulle het saam na Berseba gegaan. Abraham het in Berseba gewoon.
20Daarna het Abraham gehoor dat sy broer Nahor se vrou Milka kinders gekry het. 21Die oudste seun was Us, en sy broers was Bus en Kemuel. Kemuel was die #22:21 voorvader: Die eerste pa in 'n familie. Die hele familie is sy *nageslagvoorvader van die Arameërs. 22Sy ander broers was Kesed, Gaso, Pildas, Jidlaf en Betuel. 23Betuel was die pa van Rebekka. Milka het hierdie ag seuns gekry vir Nahor, Abraham se broer. 24Nahor het ook 'n #22:24 byvrou: 'n Man se vrou wat minder belangrik was as sy ander vrou of vroue. Haar kinders het ook minder as die ander kinders *ge-erf nadat die pa gesterf het. Partymaal was 'n byvrou 'n *slavin wat aan haar man behoort hetbyvrou gehad. Haar naam was Reüma en sy het ook vir hom seuns gekry. Hulle name was Tebag, Gagam, Tagas en Maäka.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal