Genesis 17
ABA
17
Die verbond en die besnydenis
1Abram was 99 jaar oud toe die Here aan hom #17:1 verskyn: Wanneer die Here aan mense verskyn, dan kom Hy na hulle toe en praat met hulle of doen iets vir hulleverskyn het. Die Here het vir hom gesê:
“Ek is God die #17:1 Almagtige: Die Naam “God die Almagtige” of “Almagtige God” of “Almagtige” is een van die Name vir die Here. Dit beteken dat Hy alles kan doen wat Hy wil doenAlmagtige. Jy moet My dien en reg lewe. 2Dan sal Ek 'n #17:2 verbond: 'n *Ooreenkoms. Die Here belowe om iets te doen of te gee wat goed sal wees vir die mense. Die mense met wie die Here 'n verbond maak, moet lewe soos Hy wil hêverbond maak met jou. Ek sal vir jou 'n baie groot #17:2 nageslag: Mense wat dieselfde *voorvader hetnageslag gee.”
3Abram het met sy gesig teen die grond gaan lê, en die Here het vir hom gesê: 4“Ek maak hierdie verbond met jou: Jy sal die #17:4 voorvader: Die eerste pa in 'n familie. Die hele familie is sy *nageslagvoorvader wees van baie volke, 5en jou naam sal nie meer Abram wees nie. Jou naam sal nou Abraham wees, want Ek sal jou die voorvader van baie volke maak. 6Jy sal 'n baie groot nageslag hê. Jy sal die voorvader wees van baie volke en konings. 7Ek maak 'n verbond tussen My en jou en jou nageslag en hulle nageslagte. Dit is 'n verbond wat altyd sal aanhou. Ek sal jou God wees en ook jou nageslag se God. 8En Ek sal vir jou en vir jou nageslag hierdie land gee waarin jy nou 'n #17:8 vreemdeling: Iemand wat in 'n ander land of stad woon, nie by sy eie mense nie. Die mense van daardie plek laat hom toe om daar te woonvreemdeling is, die hele land Kanaän. Die land sal altyd aan julle behoort, en Ek sal julle God wees.”
9God het vir Abraham gesê: “Maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag en hulle nageslagte. 10Hier is die verbond wat jy en jou nageslag moet hou: Julle moet elke man en seun #17:10 besny, besnydenis: Wanneer hulle 'n man of 'n seun besny het, dan het hulle die voorste deel van die vel om sy geslagsorgaan se punt afgesny. Hulle het dit die “besnydenis” genoembesny. 11Dit sal die bewys wees van die verbond tussen My en julle. 12As 'n seun ag dae oud is, dan moet julle hom besny. Julle moet dit doen met elke seun in julle huis, en met elke #17:12 slaaf: 'n Slaaf is 'n mens wat aan iemand anders behoort en wat vir hom moet werkslaaf wat in julle huis gebore word. Julle moet dit ook doen met elke slaaf wat julle koop, elke slaaf wat nie julle nageslag is nie. 13Elke seun in julle huis en ook elke slaaf wat julle gekoop het, moet besny word, sodat daar altyd aan julle liggame 'n bewys van my verbond kan wees.
14“Julle moet elke man wat nie besny is nie, van hierdie volk #17:14 afsny: Dit het beteken om iemand weg te vat van sy mense. Hulle moes hom doodmaak of hom wegjaag. Kyk Deut 17:7afsny. Hy het nie my verbond gehou nie, hy het dit gebreek.”
15God het ook vir Abraham gesê: “Jy moet jou vrou nie meer Sarai noem nie, haar naam moet nou Sara wees. 16Ek sal haar #17:16 seën: Wanneer die Here mense of diere of dinge seën, dan laat Hy dit goed gaan met hulleseën en sy sal vir jou 'n seun kry. Ja, Ek sal haar seën, en uit haar nageslag sal volke en konings kom.”
17Abraham het met sy gesig teen die grond gaan lê. Hy het gelag en gedink: Kan 'n man wat 100 jaar oud is, pa word van 'n kind? Kan Sara wat 90 jaar oud is, 'n kind kry?
18Abraham sê toe vir God: “Ek bid dat U vir Ismael sal laat lewe.”
19Maar God sê: “Nee, jou vrou Sara sal vir jou 'n kind kry, en jy moet hom Isak noem. Ek sal ook met hóm 'n verbond maak, en die verbond sal altyd aanhou, ook met sy nageslag. 20Ek het gehoor wat jy oor Ismael vra. Ek sal hom seën en hy sal baie kinders hê. Hy sal die voorvader van twaalf leiers wees, en sy nageslag sal 'n groot volk word.
21“Maar Ek maak my verbond met Isak, die seun wat Sara oor 'n jaar vir jou sal kry.”
22Nadat God klaar met Abraham gepraat het, het Hy weggegaan. 23Abraham het toe sy seun Ismael geneem en al die slawe wat in sy huis gebore is, en hy het hulle besny. Hy het ook al die slawe wat hy gekoop het, almal wat manlik is in sy huis, besny, presies soos God vir hom gesê het. 24Abraham was 99 jaar oud toe hy besny is. 25Sy seun Ismael was 13 jaar oud toe hy besny is. 26Abraham en sy seun Ismael is op dieselfde dag besny. 27Al die mans in sy huis is saam met hom besny, die slawe wat in sy huis gebore is en die slawe wat hy gekoop het.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal