Psalmul 147
VDC

Psalmul 147

147
PSALMUL 147
1Lăudaţi pe Domnul!
Căci#Ps. 92:1. este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru,
căci este#Ps. 135:3. plăcut și se cuvine să-L lăudăm#Ps. 33:1..
2Domnul zidește#Ps. 102:16. iarăși Ierusalimul,
strânge#Deut. 30:3. pe surghiuniţii lui Israel,
3tămăduiește#Ps. 51:17. Is. 57:15; 61:1. Luca 4:18. pe cei cu inima zdrobită
și le leagă rănile.
4El socotește#Gen. 15:5. Is. 40:26. numărul stelelor
și le dă nume la toate.
5Mare#1 Cron. 16:25. Ps. 48:1; 96:4; 145:3. este Domnul nostru și puternic prin tăria#Naum 1:3. Lui,
priceperea#Is. 40:28. Lui este fără margini.
6Domnul#Ps. 146:8,9. sprijină pe cei nenorociţi
și doboară pe cei răi la pământ.
7Cântaţi Domnului cu mulţumiri,
lăudaţi pe Dumnezeul nostru cu harpa!
8El#Iov 38:26,27. Ps. 104:13,14. acoperă cerul cu nori,
pregătește ploaia pentru pământ
și face să răsară iarba pe munţi.
9El#Iov 38:41. Ps. 104:27,28; 136:25; 145:15. dă hrană vitelor
și puilor#Iov 38:41. Mat. 6:26. corbului când strigă.
10Nu#Ps. 33:16-18. Osea 1:7. de puterea calului Se bucură El,
nu-Și găsește plăcerea în picioarele omului.
11Domnul iubește pe cei ce se tem de El,
pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui.
12Laudă pe Domnul, Ierusalime,
laudă pe Dumnezeul tău, Sioane!
13Căci El întărește zăvoarele porţilor,
El binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău;
14El#Is. 60:17,18. dă pace ţinutului tău
și te satură cu cel mai bun grâu#Ps. 132:15..
15El#Iov 37:12. Ps. 107:20. Își trimite poruncile pe pământ,
Cuvântul Lui aleargă cu iuţeală mare.
16El#Iov 37:6. dă zăpada ca lâna,
El presară bruma albă ca cenușa.
17El Își azvârle gheaţa în bucăţi:
cine poate sta înaintea frigului Său?
18El#Vers. 15. Iov 37:10. Își trimite Cuvântul Său și le topește;
pune să sufle vântul Lui, și apele curg.
19El#Deut. 33:2-4. Ps. 76:1; 78:5; 103:7. descoperă lui Iacov Cuvântul Său,
lui Israel, legile#Mal. 4:4. și poruncile Sale.
20El n-a#Deut. 4:32-34. Rom. 3:1,2. lucrat așa cu toate neamurile
și ele nu cunosc poruncile Lui.
Lăudaţi pe Domnul!

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu