Psalmul 148
VDC

Psalmul 148

148
PSALMUL 148
1Lăudaţi pe Domnul!
Lăudaţi pe Domnul din înălţimea cerurilor,
lăudaţi-L în locurile cele înalte!
2Lăudaţi-L#Ps. 103:20,21., toţi îngerii Lui!
Lăudaţi-L, toate oștirile Lui!
3Lăudaţi-L, soare și lună!
Lăudaţi-L, toate stelele luminoase!
4Lăudaţi-L, cerurile#1 Împ. 8:27. 2 Cor. 12:2. cerurilor
și voi, ape#Gen. 1:7., care sunteţi mai presus de ceruri!
5Să laude Numele Domnului,
căci#Gen. 1:1,6,7. Ps. 33:6-9. El a poruncit și au fost făcute,
6le-a#Ps. 89:37; 119:90,91. Ier. 31:35,36; 33:25. întărit pe veci de veci,
le-a dat legi și nu le va călca.
7Lăudaţi pe Domnul de jos, de pe pământ,
balauri#Is. 43:20. de mare și adâncuri toate,
8foc și grindină, zăpadă și ceaţă,
vânturi năprasnice, care#Ps. 147:15-18. împliniţi poruncile Lui,
9munţi#Is. 44:23; 49:13; 55:12. și dealuri toate,
pomi roditori și cedri, toţi,
10fiare și vite, toate,
târâtoare și păsări înaripate,
11împăraţi ai pământului și popoare toate,
voievozi și toţi judecătorii pământului,
12tineri și tinere,
bătrâni și copii!
13Să laude Numele Domnului!
Căci numai Numele#Ps. 8:1. Is. 12:4. Lui este înălţat:
măreţia#Ps. 113:4. Lui este mai presus de pământ și ceruri.
14El#Ps. 75:10. a înălţat tăria poporului Său:
iată o pricină de laudă#Ps. 149:9. pentru toţi credincioșii Lui,
pentru copiii lui Israel, popor#Efes. 2:17. de lângă El.
Lăudaţi pe Domnul!

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu