Geneza 25
VDC

Geneza 25

25
Moartea lui Avraam
1Avraam a mai luat o nevastă, numită Chetura. 2Ea#1 Cron. 1:32. i-a născut pe Zimran, pe Iocșan, pe Medan, pe Madian, pe Ișbac și Șuah. 3Iocșan a născut pe Seba și pe Dedan. Fiii lui Dedan au fost așurimii, letușimii și leumimii. 4Fiii lui Madian au fost: Efa, Efer, Enoh, Abida și Eldaa. Toţi aceștia sunt fiii Cheturei. 5Avraam#Cap. 24:36. a dat lui Isaac toate averile sale. 6Dar a dat daruri fiilor ţiitoarelor sale și, pe când era încă în viaţă, i-a îndepărtat#Cap. 21:14. de lângă fiul său Isaac înspre#Jud. 6:3. răsărit, în Ţara Răsăritului. 7Iată zilele anilor vieţii lui Avraam: el a trăit o sută șaptezeci și cinci de ani. 8Avraam și-a dat duhul și a murit#Cap. 15:15; 49:29. după o bătrâneţe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile, și a fost adăugat#Cap. 35:29; 49:33. la poporul său. 9Isaac și Ismael, fiii#Cap. 35:29; 50:13. săi, l-au îngropat în peștera Macpela, în ogorul lui Efron, fiul lui Ţohar, Hetitul, care este faţă în faţă cu Mamre. 10Acesta este ogorul#Cap. 23:16. pe care-l cumpărase Avraam de la fiii lui Het. Acolo#Cap. 49:31. au fost îngropaţi Avraam și nevastă-sa Sara. 11După moartea lui Avraam, Dumnezeu a binecuvântat pe fiul său Isaac. El locuia lângă fântâna#Cap. 16:14; 24:62. Lahai-Roi.
Urmașii lui Ismael
12Iată spiţa neamului lui Ismael, fiul lui Avraam, pe care-l#Cap. 16:15. născuse lui Avraam egipteanca Agar, roaba Sarei. 13Iată#1 Cron. 1:29. numele fiilor lui Ismael, după numele lor, după neamurile lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam, 14Mișma, Duma, Masa, 15Hadad, Tema, Ietur, Nafiș și Chedma. 16Aceștia sunt fiii lui Ismael; acestea sunt numele lor, după satele și taberele lor. Ei au fost cei doisprezece voievozi#Cap. 17:20., după neamurile lor. 17Și iată anii vieţii lui Ismael: o sută treizeci și șapte de ani. El și-a dat#Vers. 8. duhul și a murit și a fost adăugat la poporul său. 18Fiii lui au locuit#1 Sam. 15:7. de la Havila până la Șur, care este în faţa Egiptului, cum mergi spre Asiria. El s-a așezat în faţa#Cap. 16:12. tuturor fraţilor lui.
Esau și Iacov
19Iată spiţa neamului lui Isaac, fiul lui Avraam.
Avraam#Mat. 1:2. a născut pe Isaac.
20Isaac era în vârstă de patruzeci de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata#Cap. 22:23. lui Betuel, Arameul din Padan-Aram#25:20 Adică: Mesopotamia., și sora#Cap. 24:29. lui Laban, Arameul. 21Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă-sa, căci era stearpă, și Domnul#1 Cron. 5:20. 2 Cron. 33:13. Ezra 8:23. l-a ascultat: nevastă-sa Rebeca#Rom. 9:10. a rămas însărcinată. 22Copiii se băteau în pântecele ei, și ea a zis: „Dacă-i așa, pentru ce mai sunt însărcinată?” S-a dus să întrebe#1 Sam. 9:9; 10:22. pe Domnul.
23Și Domnul i-a zis:
„Două neamuri#Cap. 17:16; 24:60. sunt în pântecele tău,
Și două noroade se vor despărţi la ieșirea din pântecele tău.
Unul#2 Sam. 8:14. din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt.
Și cel mai mare#Cap. 27:29. Mal. 1:3. Rom. 9:12. va sluji celui mai mic.”
24S-au împlinit zilele când avea să nască și iată că în pântecele ei erau doi gemeni. 25Cel dintâi a ieșit roșu de#Cap. 27:11,16,23. tot, ca o manta de păr, și de aceea i-au pus numele Esau#25:25 Adică: Păros.. 26Apoi a ieșit fratele său, care#Osea 12:3. ţinea cu mâna de călcâi pe Esau, și de aceea i-au pus numele#Cap. 27:36. Iacov#25:26 Adică: Cel ce ţine de călcâi.. Isaac era în vârstă de șaizeci de ani când s-au născut ei.
Esau își vinde dreptul de întâi născut
27Băieţii aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător#Cap. 27:3,5. îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacov era un om liniștit#Iov 1:1,8; 2:3. Ps. 37:37., care stătea acasă#Evr. 11:9. în corturi. 28Isaac iubea pe Esau, pentru că mânca#Cap. 27:19,25,31. din vânatul lui; Rebeca#Cap. 27:6. însă iubea mai mult pe Iacov. 29Odată, pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. 30Și Esau a zis lui Iacov: „Dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală.” Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom#25:30 Adică: Roșu.. 31Iacov a zis: „Vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut!” 32Esau a răspuns: „Iată-mă, sunt pe moarte; la ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut?” 33Și Iacov a zis: „Jură-mi întâi.” Esau i-a jurat și astfel și-a vândut#Evr. 12:16. dreptul de întâi născut lui Iacov. 34Atunci, Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut#Ecl. 8:15. Is. 22:13. 1 Cor. 15:32.; apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu