ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:12

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:12 TR1894

οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσι μεμύημαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι.
TR1894: Scrivener’s Textus Receptus 1894
Share