Thi Thiên 74
KTHD

Thi Thiên 74

74
Thi Thiên 74
Than Thở Vì Kẻ Thù Phá Hoang Xứ
(Thơ của A-sáp—Giáo huấn ca)
1Lạy Đức Chúa Trời, tại sao Chúa ruồng rẫy chúng con?
Sao cơn giận Chúa vẫn âm ỉ với đàn chiên của đồng cỏ Ngài?
2Xin nhớ lại dân mà Chúa đã chọn từ xưa,
đại tộc mà Ngài đã chuộc làm cơ nghiệp!
Và ngọn núi Si-ôn, nơi Ngài ngự trị trên đất.
3Xin Chúa quang lâm thị sát cảnh điêu tàn;
quân thù đã phá tan nơi thánh Chúa.
4Quân thù gào thét giữa nơi Chúa gặp gỡ chúng con;
họ ngạo nghễ trương cờ lên làm hiệu.
5Họ tung hoành như người tiều phu triệt hạ
để phá hoang rừng cây rậm rạp.
6Chúng phá nát những đồ chạm trổ
không nương tay, bằng rìu và búa.
7Họ châm lửa đốt nơi thánh Chúa.
Biến nơi Danh Ngài ngự ra ô uế.
8Họ bảo: “Bọn ta sẽ diệt phá mọi thứ!”
Rồi thiêu hủy những nơi thờ phượng Đức Chúa Trời.
9Chúng con không còn thấy những dấu lạ.
Các nhà tiên tri cũng đều vắng bóng,
không ai biết thảm cảnh này bao giờ chấm dứt.
10Lạy Đức Chúa Trời, quân thù còn chế giễu đến bao giờ?
Sao phe địch còn sỉ nhục Danh Chúa mãi?
11Sao Chúa cầm giữ sức mạnh trong tay phải?
Xin vung tay ra và tiêu diệt họ đi.
12Chúa, Đức Chúa Trời, là Vua của tôi từ nghìn xưa,
đem ơn cứu rỗi xuống trần thế.
13Dùng sức mạnh rạch biển ra,
và nhận đầu quái vật trong biển xuống nước sâu.
14Chúa chà nát đầu thủy quái Lê-vi-a-than,
đem thịt nó cho muông thú trong hoang mạc.
15Chúa chẻ núi, tạo dòng suối ngọt,
khiến các sông chảy xiết phải khô cạn.
16Cả ngày lẫn đêm đều thuộc về Chúa;
Ngài tạo mặt trời, dựng mặt trăng.
17Quy định giới hạn địa cầu,
Ngài ấn định mùa đông và mùa hạ.
18Lạy Chúa Hằng Hữu, xin nhớ lại lời quân thù chế nhạo.
Đám dân ngu dại xúc phạm Danh Ngài.
19Xin đừng để dã thú hủy diệt bồ câu của Ngài.
Xin đừng quên người khốn khổ mãi mãi.
20Xin nhớ đến giao ước Ngài hứa,
vì các nơi tối tăm nhung nhúc lũ người bạo ngược!
21Xin đừng để người bị áp bức phải hổ nhục quay về.
Nguyện người khốn cùng tụng ca Danh Chúa.
22Lạy Đức Chúa Trời, xin vùng dậy, bênh vực chính nghĩa Ngài.
Xin nhớ lời sỉ nhục hằng ngày của người vô đạo.#74:22 Ctd người ngu dại
23Xin đừng quên tiếng la hét của quân thù,
tiếng la, gào thét thường xuyên chống Chúa.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại