Thi Thiên 73
KTHD

Thi Thiên 73

73
Quyển Thứ Ba
(Thi Thiên 73–89)
Thi Thiên 73
Chung Cuộc của Người Ác và Người Lành
(Thơ của A-sáp)
1Đức Chúa Trời thật nhân từ với Ít-ra-ên,
với những ai có lòng trong sạch.
2Nhưng riêng con, gần như đã mất niềm tin.
Chân con suýt trượt ngã bao lần.
3Vì con ganh tị người kiêu ngạo,
khi thấy bọn gian ác thành công.
4Lúc chết, họ không đau đớn;
họ luôn luôn mạnh khỏe tráng kiện.
5Họ không bị hoạn nạn như người khác;
lúc nào họ cũng tai qua nạn khỏi.
6Vì thế họ lấy kiêu ngạo làm vòng đeo cổ,
lấy bạo tàn làm áo mặc.#73:6 Nt họ đeo kiêu ngạo như vòng đeo cổ, và tàn bạo bao phủ họ như chiếc áo
7Tâm trí đầy mưu sâu kế độc,
lòng dạ chai lì phát sinh bao tội ác!#73:7 Nt lòng họ tuôn trào độc ác
8Họ nhạo cười, chế giễu thâm độc;
kiêu căng, giăng cạm bẫy hại người.
9Miệng khoác lác chống nghịch các tầng trời,
lưỡi xấc xược nói nghịch thế nhân.
10Thậm chí dân Chúa cũng về hùa,
tin tất cả những lời họ nói.
11Họ bảo nhau: “Đức Chúa Trời không biết đâu?
Làm sao Đấng Tối Cao hiểu hết mọi việc?”
12Những người ác bình an vô sự—
cứ hanh thông, của cải gia tăng.
13Có phải con đã luyện tâm hồn tinh khiết cách vô ích?
Có phải con hoài công rửa tay cho trong trắng?
14Con không được gì, chỉ suốt ngày gian nan;
mỗi buổi sáng bị đớn đau hành hạ.
15Nếu con cứ than phiền trách móc,
con sẽ trở nên bất trung với Ngài.
16Con cúi đầu suy nghiệm sâu xa.
Nan đề ấy con không sao hiểu được!
17Cho đến khi con đi vào nơi thánh,
mới chợt hiểu ra chung cuộc của người ác.
18Thật Chúa đặt họ đứng nơi trơn trợt,
bỏ họ vào đáy vực hư vong.
19Trong khoảnh khắc, họ bị hủy diệt,
lao mình vào hố thẳm kinh hoàng.#73:19 Ctd bị kinh hoàng đốt tiêu
20Lạy Chúa, Ngài khinh dể những ý tưởng khờ dại của họ#73:20 Nt khinh chê hình dạng họ
như một người nhạo cười giấc mơ vào ban sáng.
21Khi lòng con đau buồn,
tinh thần con cay đắng.#73:21 Nt tôi bị đâm vào thận
22Con trở nên ngu si, dốt nát—
như thú hoang trước thánh nhan.
23Nhưng con vẫn luôn thuộc về Chúa;
Chúa nắm lấy tay hữu con.
24Chúa dạy bằng lời huấn thị,
để rồi đưa con vào bến vinh quang.
25Trên trời, con không có ai ngoài Chúa.
Được ở với Chúa, con còn ước ao gì hơn trên đất này.
26Thân xác và tâm hồn con tàn tạ,
nhưng Đức Chúa Trời là sức mạnh lòng con;
Ngài là phần của con mãi mãi.
27Những ai cách xa Chúa sẽ hư vong,
Chúa hủy diệt những người chối bỏ Chúa.
28Nhưng riêng con, được gần Đức Chúa Trời thật phước hạnh thay!
Nhờ Chúa Hằng Hữu Chí Cao làm nơi ẩn trú,
và con sẽ thuật lại tất cả việc kỳ diệu Ngài làm.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại