Thi Thiên 62
KTHD

Thi Thiên 62

62
Thi Thiên 62
Nhờ Chúa Không Sợ Kẻ Thù
(Thơ của Đa-vít)
1Linh hồn tôi chỉ an nghỉ trong Đức Chúa Trời,
Ngài là cội nguồn sự cứu rỗi tôi.
2Chỉ có Chúa là tảng đá và sự giải cứu tôi.
Ngài là thành lũy tôi, tôi sẽ không bao giờ rúng động.
3Các anh trấn áp một người bao lâu nữa—
hợp với nhau để đánh đổ người,
ngay cả khi người như tường xiêu, giậu đổ sao?
4Từ nơi cao họ hiệp nhau lật đổ người.
Họ chỉ thích dối trá.
Ngoài miệng chúc phước,
nhưng trong lòng lại nguyền rủa.
5Hồn ta hỡi, chỉ an nghỉ trong Đức Chúa Trời,
hy vọng ta chỉ phát khởi từ Ngài.
6Chỉ Ngài là vầng đá và sự cứu rỗi của ta,
là thành lũy vững bền ta nương dựa,
ta sẽ chẳng bao giờ nao núng.
7Việc giải cứu và danh dự của ta đều do Chúa.
Ngài là vầng đá của sức mạnh, là nơi trú ẩn an toàn của ta.
8Hỡi chúng dân, hãy tin cậy Chúa mãi mãi.
Hãy dốc đổ lòng ra với Ngài,
vì Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn của chúng ta.
9Người hạ lưu khác nào hư không,
người thượng lưu cũng chỉ dối lừa.
Nếu đem họ đặt lên cân,
họ nhẹ như hơi thở.
10Đừng trông nhờ vào tham nhũng,
hay kiêu hãnh vì trộm cắp.
Dù giàu sang gia tăng nhanh,
cũng đừng để hết tâm hồn vào đó.#62:10 Nt đừng đặt lòng vào đó
11Một lần Đức Chúa Trời đã phán dạy,
nhiều lần tôi nghe được tận tai:
Tình thương và uy quyền thuộc về Chúa;
12Chúa là Đấng Nhân Từ,
thưởng phạt mọi người thật công minh.#62:12 Nt báo trả mỗi người tùy theo công việc của họ

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại