Thi Thiên 36:10

Thi Thiên 36:10 KTHD

Xin cứ thương yêu người biết Chúa; xử công minh với người ngay thật.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share