Thi Thiên 14
KTHD

Thi Thiên 14

14
Thi Thiên 14
Ngu Dại và Gian Ác của Loài Người
(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng)
1Người ngu dại tự nhủ:
“Không có Đức Chúa Trời.”
Chúng đều hư hoại, hành vi của chúng đáng ghê tởm;
chẳng một ai làm điều thiện lành!
2Chúa Hằng Hữu từ trời nhìn xuống loài người
xem có ai sáng suốt khôn ngoan,
quyết tâm tìm kiếm Đức Chúa Trời.
3Nhưng tất cả đều từ chối Chúa;
cùng nhau trở nên băng hoại.
Chẳng ai trong số chúng làm điều thiện lành,
dù một người cũng không.
4Người gian ác không bao giờ học hỏi sao?
Chúng vồ xé dân Ta như ăn bánh,
và chẳng kêu cầu Chúa Hằng Hữu.
5Chúng sẽ chìm trong khiếp sợ, kinh hoàng,
vì Chúa có mặt giữa người công chính.
6Người làm ác phá hỏng dự tính của người nghèo,
nhưng Chúa là nơi nương thân của người khốn khó.
7Ôi ước gì sự cứu rỗi cho Ít-ra-ên sẽ từ Si-ôn đến.
Khi Chúa khôi phục sự hưng thịnh của dân Ngài,
con cháu Gia-cốp sẽ reo vui mừng rỡ.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.