Thi Thiên 13
KTHD

Thi Thiên 13

13
Thi Thiên 13
Xin Cứu Giúp trong Hoạn Nạn
(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng)
1Chúa quên con mãi mãi sao?
Ngài lánh mặt con đến khi nào?
2Bao lâu con còn lo lắng buồn phiền,
và sao hằng ngày lòng con buồn thảm?
Đến bao giờ kẻ thù thôi lấn lướt?
3Lạy Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời con, xin đoái thương và trả lời con!
Xin cho mắt con được luôn sáng, nếu không, con sẽ chết.
4Kẻo kẻ thù con nói: “Ta đã thắng rồi!”
Cũng xin đừng để chúng vui mừng khi con ngã.
5Con vững tin nơi tình thương cao cả.
Tim hân hoan trong ân đức cứu sinh.
6Con sẽ luôn ca hát tôn vinh
vì Chúa Hằng Hữu cho con dồi dào ân phước.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại