Thi Thiên 15
KTHD

Thi Thiên 15

15
Thi Thiên 15
Điều Kiện Để Làm Công Dân Si-ôn
(Thơ của Đa-vít)
1Lạy Chúa Hằng Hữu, ai có thể thờ phượng trong đền thánh Chúa?
Ai có thể bước vào sự hiện diện trên núi thánh Ngài?
2Đó là người bước đi ngay thẳng,
sống thiện lành, suy niệm chân lý trong lòng.
3Người không hại bạn, không vu oan,
không đối xử sai trái với hàng xóm, láng giềng,
không nói lời phỉ báng.
4Người ấy coi khinh người xấu xa tội ác,
nhưng tôn quý người kính thờ Chúa Hằng Hữu.
Người giữ lời hứa, dù bị tổn hại.
5Người không cho vay tiền lấy lãi,
không ăn hối lộ hại dân lành.
Người như thế sẽ đứng vững vàng mãi mãi.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại