Châm Ngôn 24:32

Châm Ngôn 24:32 KTHD

Quan sát cảnh ấy, ta để ý, suy xét, và học được rằng
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share