Châm Ngôn 14:30

Châm Ngôn 14:30 KTHD

Tâm thanh thản đem sinh lực vào thể xác; lòng ghen tuôn làm xương mục cốt tàn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share