Mi-ca 7:18

Mi-ca 7:18 KTHD

Ai là Đức Chúa Trời giống như Chúa, tha thứ tội ác của dân sống sót bỏ qua vi phạm của dân thuộc cơ nghiệp Ngài? Chúa không giận dân Ngài đời đời vì Ngài là Đấng yêu thương.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Mi-ca 7:18

Share