Hê-bơ-rơ 6:9

Hê-bơ-rơ 6:9 KTHD

Thưa anh chị em yêu quý, dù nói thế nhưng chúng tôi biết chắc anh chị em đã được cứu rỗi và có kết quả tốt đẹp.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share