Ê-xê-chi-ên 47:7

Ê-xê-chi-ên 47:7 KTHD

Lúc về, tôi thấy hai bên bờ rất nhiều cây cối.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share