Ê-xê-chi-ên 47:12

Ê-xê-chi-ên 47:12 KTHD

Hai bên bờ sông có đủ loại cây ăn trái, lá cây không bao giờ héo rụng, trái cây cứ mỗi tháng ra một lần, không bao giờ thôi ra trái vì cây cối được con sông ra từ Đền Thờ tưới nhuần. Trái cây dùng để ăn, lá làm thuốc chữa bệnh.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share