Truyền Đạo 12:9

Truyền Đạo 12:9 KTHD

Hãy giữ đều này trong trí: Người Truyền Đạo là người rất khôn ngoan, và dạy dỗ dân mọi điều mình biết. Người tìm tòi, cân nhắc, và xếp loại nhiều câu châm ngôn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share