1 Cô-rinh-tô 16:2

1 Cô-rinh-tô 16:2 KTHD

Anh chị em nên dành một phần lợi tức theo khả năng Chúa cho từng người và quyên góp đều đặn mỗi Chúa nhật, đừng đợi nước tới trôn mới nhảy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share