Matiye Ghəa ghena
BEK12

Matiye Ghəa ghena

Ghəa ghena
MaGhena kwatenca nya ganyɛ nya rafete Matiye ne, ghena kwatenca nya ganyɛ nya keve Yɛsə kande Mbele ŋkwa nya kemeɗeyi geva, kawəndə nya keyipəyi meɗe mɛ nya meɗeyi nda Shala ke mbelia ŋkɛ mbe kwa Ghate ta Jikə geva kwa yageze ŋkɛ. Kenza ghena shɛ deke kaŋa ka Zhəwif nya ya ba'a nya nzahwe nza Yɛsə hwa hɛ we, ama kaŋa pɛtɛa hɛɗi lema.
Nahe palepa shɛ ketseɓate geva megela. Nahe ŋkɛ keghate geva le ya ta Yɛsə, batɛmea ŋkɛ ba'a dzeghe ta ŋkɛ, zhɛne ne, slene ta zlape nda ghena ta ŋkɛ ke mbeli, teke nda wəshi ta ŋkɛ ke mbeli ba'a mbe ŋkwa ta ŋkɛ mbe Galilɛ. Kwa sebe ta ŋkɛ ne, nahe nde keɓelate slə ta Yɛsə same kwa Galilɛ kadzeme Zhɛrəzalɛm ba'a wəshi nyi mbe kwa keɗaŋe ta shikwəa Yɛsə. Ma wəshi nyi jama jama ne, baŋe ta ŋkɛ te sheghwə kwa zleŋkwa ba'a same ta ŋkɛ kwa kwele.
Nahe Matiye keveyi Yɛsə kande kawəndə nya wəba nya keteke nda wəshi ke mbeli, nya nza berete ve kezha ncɛ ghena nyi mbe wəsə mahalegəa Shala ba'a nya keteke nda ghena ta Meghe nya pelɛ ghweme ke mbeli.
Nehe ta wəshi nyi mbe
Ka shihɛnyɛa Yɛsə ba'a ya ta ŋkɛ 1.1–2.23
Slene ta Zhaŋe Batiste 3.1-12
Batɛme ba'a dzeghe ta Yɛsə 3.13–4.11
Slene nya menete Yɛsə hwa mbeli mbe Galilɛ 4.12–18.35
Slə mbe Galilɛ hwa'a mbe Zhɛrəzalɛm 19.1–20.34
Kwa keɗaŋe ta shikwə mbe ba'a dzeyi yitea Zhɛrəzalɛm 21.1–27.66
Same kwa kwele ba'a yɛ ncɛ ghə ta Nde sleke ŋkwa 28.1-20

La Bible en langue Kapsiki avec les livres deutérocanoniques © Alliance Biblique du Cameroun 2012. 

Learn More About Ghena ta Shala